Arengukava 2015/16 – 2017/18 õppeaastal

ARengukava

ÕPILASED
Randvere kool on elukohajärgseks kooliks Laiakülas, Äigrumäel, Metsakastis, Muugal, Randveres, Leppneemes ja Tammneemes elavatele õpilastele. Haridusliku erivajadusega(HEV) õpilaste klassides õppivate laste elukoht on Viimsi vald.

Koolis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava (RÕK) ning põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe (LÕK) ja toimetulekuõppe (TÕK) alusel. Kooli õpilaste arv seisuga 14. september 2015 on 283. Randvere kool on 6-klassiline põhikool RÕK alusel õppivatele õpilastele ja 9-klassiline põhikool LÕK ja TÕK alusel õppivatele õpilastele. Klasse, kus õpivad haridusliku erivajadusega (HEV) õpilased, kes on nõustamiskomisjoni soovitusel määratud õppima PGS § 51 ja 52 kirjeldatud rühmades ja klassides, nimetatakse Randvere koolis väikesteks klassideks (28 õpilast), tavaklasse nimetatakse suurteks klassideks (255 õpilast).

Klassi täituvuse lubatud piirnorm Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on 24 õpilast, Randvere Kooli suurtes klassides on see keskmiselt 19,6 õpilast klassis, mis moodustab 81,7% lubatud piirnormist.

Suured klassid

Väikesed klassid on valdavalt liitklassid. Keskmiselt moodustab väikeste klasside täituvus 36,4% vastava klassitüübi lubatud piirnormist. Madal täituvus on tingitud sellest, et Viimsi vallas ei ole piisavalt sarnaste hariduslike erivajadustega lapsi, kes sobituksid ühes klassis õppima.

Väiksed klassid

Kool keskendub I kooliastmel valdavalt üldõpetusele, II kooliastmes valdavalt aineõpetusele. Kool juurutab õppijat toetavat hindamis- ja tagasisidesüsteemi.

Loe edasi siit: RT_RK_arengukava_Lisa_m22

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee