Vastvõtukord

Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtt 1. klassi 2017/18. õppeaastaks

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini vastavalt eeltoodud määrusele. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/404022017033?leiaKehtiv

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis.

1. klassi koolikoha registreerimine 15. maist – 22. juunini, paberkujul dokumentide vastuvõtt 10. augustini 2017

Lapsele, kelle elukohajärgseks kooliks on määratud Randvere Kool, palume koolikoha registeerimiseks ja 1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt SIIN.

Kui teil ei ole võimalik lisada koolikoha registreerimiseks vajalikke lisadokumente (lapse ja vanema isikut tõendav dokument, koolivalmiduskaart) elektroonsesse keskkonda, siis saab need tuua kooli 2. korrusele paberkujul 15. maist kuni 2. juunini, 14. juunist kuni 22. juunini ning 3. augustist kuni 10. augustini tööpäeviti kell 9.00-12.00.

Lapse tervisekaart palume esitada paberkujul enne 1. septembrit.

Info telefonil 53330853 või 6028980.

1. klasside õpilaste vanemate infotund 30. augustil

Vanemate infotund toimub 30. augustil kell 18.00 kooli aulas.

 

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee