Randvere Kool osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse KIK keskkonnateadlikkuse programmis. Kõigil kooli õpilastel on võimalus osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste poolt läbiviidavates aktiivõppeprogrammides või keskkonnakasutusega seotud ettevõtete poolt korraldatud õppekäikudel.

Projekti eesmärk on:

1) hoida laste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu

2) luua tingimused keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks õpilastes praktiliste tegevuste ja uurimistöö kaudu

3) pakkuda HEV klasside õpilastele võimalusi tunnetada maailma oma meelte kaudu, õppida tundma ja mõistma loodust ja loomi.

Projekti kestvus: september 2016 – juuni 2017

Pärast õppekäiku teevad osalejad õpitut kokkuvõtva tegevuse koolis. Kokkuvõtteid saab lugeda projekti veebilehelt http://randverekik.weebly.com/

 

Projekt on saanud rahastuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.

kik

 

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee