Randvere Kool osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse KIK keskkonnateadlikkuse programmis. Kõigil kooli õpilastel on võimalus osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste poolt läbiviidavates aktiivõppeprogrammides.

Projekti eesmärk on:

1. Randvere kooli õpilastel on võimalus osaleda 2017/18. õppeaastal aktiivõppeprogrammides, et hoida laste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu;
2. Luua tingimused keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks õpilastes praktiliste tegevuste kaudu;
3. Pakkuda erinevate hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekaval õppivatele õpilastele võimalusi õppida tundma ja mõistma loodust ja loomi, tunnetada maailma oma meelte kaudu.

Projekti kestvus: september 2017 – juuni 2018

Õppekäikude kokkuvõtteid saab lugeda projekti veebilehelt http://randverekik2017-18.weebly.com 

Projekt on saanud rahastuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.

kik

 

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee