Randvere Kool osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse KIK keskkonnateadlikkuse programmis. Kõigil kooli õpilastel on võimalus osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste poolt läbiviidavates aktiivõppeprogrammides.

Projekti eesmärk on:

1. Randvere kooli õpilastel on võimalus osaleda 2018/19. õppeaastal aktiivõppeprogrammides, et hoida laste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu.
2. Luua tingimused keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks õpilastes praktiliste tegevuste kaudu.
3. Pakkuda erinevate hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppel ja toimetulekuõppel õppivatele õpilastele võimalusi õppida tundma ja mõistma loodust ja loomi, tunnetada maailma oma meelte kaudu.

Projekti kestvus: september 2018 – juuni 2019

Õppekäikude kokkuvõtteid saab lugeda projekti veebilehelt: https://randverekik2018-19.weebly.com

Projekt on saanud rahastuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.

kik

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee