Kaasav õppijakeskne Randvere Kool ootab 2018/19. õppeaastaks oma meeskonda

 

Kommunikatsiooni- ja huvijuhti, kes

 • kavandab kooli kommunikatsioonistrateegia ja juhib selle elluviimist;
 • teeb koostööd Viimsi valla kommunikatsioonijuhiga meediasuhete korraldamisel ja kriisikommunikatsiooni juhtimisel;
 • korraldab sidusgruppide rahulolu-uuringuid;
 • arendab loovalt edasi kooli visuaalset identiteeti ja seisab hea selle korrektse kasutamise eest;
 • kavandab ja rakendab sotsiaal- ja digimeediaalaseid tegevusi, haldab kooli infokanaleid;
 • juhib kooli tegevuskava koostamist igal õppeaastal ja on eestvedajaks selle elluviimisel;
 • koordineerib huviringide tegevust;
 • kavandab ning juhib kogukondlikke ja koolisiseseid sündmusi, mainekujundusüritusi, kampaaniaid ning projekte, analüüsib ja hindab nende mõju.
 • juhib igapäevast koolisisest kommunikatsiooni;
 • nõustab ja toetab kooli meeskonna liikmeid avalike suhete ja kommunikatsiooni küsimustes;
 • teeb koostööd laste- ja noorteorganisatsioonidega, toetab õpilaste algatusi ning aitab õpilasüritusi korraldada.

Kandidaadilt eeldame

 • vähemalt bakalaureusekraadi kommunikatsiooni, huvijuhi või haridusega seotud erialal;
 • haridusasutuses või mõnes muus organisatsioonis töötamise kogemust;
 • suurepärast kirjalikku ja suulist väljendusoskust eesti keeles ning võimet edastada selgeid sõnumeid;
 • väga head suhtlemis- ja koostööoskust, suutlikkust meeskonda innustada ja eest vedada;
 • Interneti enamlevinud platvormide tundmist;
 • valmisolekut töötada paindliku ajagraafiku alusel, sh ka õhtuti ja nädalavahetuseti.
 • head inglise keele oskust suulises ja kirjalikus suhtluses.

Pakume täistööajaga tööd inspireerivas töökeskkonnas ning vahvate inimeste seltsis.

Kandideerimiseks palume esitada motivatsioonikirja (üks 4A lehekülg), elulookirjelduse ning kvalifikatsiooni tõendava dokumendi hiljemalt 20. juuniks e-posti aadressil leelo@randverekool.edu.ee

 

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee