1. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ruume õpilase päevakava piires.

2. Õppetund kestab üldjuhul 45 minutit, 7. ja 8. klassidel, kellel toimuvad tunnid Viimsi Artiumis, üldjuhul 90 minutit (2 x 45 minutit). Koolipäeva jooksul on 2 pikemat vahetundi kestusega 20 min, mille jooksul on korraldatud kas koolilõuna või õues tegevused (vastavalt päevakavale).

3. Vahetundide ajal viibivad õpilased oma klassi pesas, aulas või võimlas; kuni ehitustegevuse lõpuni viibivad õpilased õuevahetundide ajal oma pesa õuealal või koolimaja ees oleval õuealal.

4. Vahetundides peavad õues ja kooli ruumides korda kooli töötajad KiVa meeskonna poolt koostatud graafiku alusel.

5. Pärast tundide lõppu on õpilasel võimalus vanema taotluse alusel osaleda pikapäevarühma tegevustes ning spordi- ja huviringide töös.

6. Tööpäevadel on koolimaja peauks avatud kell 8.15-16.00, võimla välisuks kell 16.00-22.00; raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.15 – 16.30 (lõuna 11.30 – 12.00).

7. Tavaklasside pikapäevarühm alustab tegevust iga päev pärast õppetundide lõppu ja kestab kuni 14.25, vahemikus 13.20 kuni 14.45 pakutakse oodet õpilastele, kelle vanem on toitlustajalt selle tellinud.

8. Eriklasside pikapäevarühmad alustavad tegevust iga päev pärast õppetundide lõppu ja kestavad kuni 17.00, alates kell 13.20 kuni 14.45 pakutakse oodet õpilastele, kelle vanem on toitlustajalt selle tellinud.

9. Randvere kooli 7. ja 8. klassidel on vastavalt tunniplaanile 1-2 koolipäeva Viimsi Artiumis, kus kehtib järgmine päevakava:Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee