Randvere Kool osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse KIK keskkonnateadlikkuse programmis. Kõigil kooli õpilastel on võimalus osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste poolt läbiviidavates aktiivõppeprogrammides.

Projekti eesmärk on:

Randvere kooli õpilastel on võimalus osaleda 2019/20. õppeaastal aktiivõppeprogrammides, et hoida laste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu.
2. Luua tingimused keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks õpilastes praktiliste tegevuste kaudu.
3. Pakkuda erinevate hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppel ja toimetulekuõppel õppivatele õpilastele võimalusi õppida tundma ja mõistma loodust ja loomi, tunnetada maailma oma meelte kaudu.

 

Projekti kestvus: september 2019 – juuni 2020

Õppekäikude kokkuvõtteid saab lugeda projekti veebilehelt: https://randverekik.blogspot.com/

Projekt on saanud rahastuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee