Randvere Kool osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse KIK keskkonnateadlikkuse programmis. Kõigil kooli õpilastel on võimalus osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste poolt läbiviidavates aktiivõppeprogrammides.

2023/24. ÕPPEAASTA

Projekti eesmärk on:

1. Randvere kooli õpilastel on võimalus osaleda 2023/24. õppeaastal aktiivõppeprogrammides, et hoida laste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu.
2. Luua tingimused keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks õpilastes praktiliste tegevuste kaudu.

3. Pakkuda erinevate hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppel ja toimetulekuõppel õppivatele õpilastele võimalusi õppida tundma ja mõistma loodust ja loomi, tunnetada maailma oma meelte kaudu.

Projekti kestvus: september 2023 – juuni 2024

Õppekäikude kokkuvõtteid saab lugeda projekti veebilehelt: https://kikrandvere.blogspot.com/

2022/23. ÕPPEAASTA

Projekti eesmärk on:

1. Randvere kooli õpilastel on võimalus osaleda 2022/23. õppeaastal aktiivõppeprogrammides, et hoida laste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu.
2. Luua tingimused keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks õpilastes praktiliste tegevuste kaudu.

3. Pakkuda erinevate hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppel ja toimetulekuõppel õppivatele õpilastele võimalusi õppida tundma ja mõistma loodust ja loomi, tunnetada maailma oma meelte kaudu.

Projekti kestvus: september 2022 – juuni 2023

Õppekäikude kokkuvõtteid saab lugeda projekti veebilehelt: https://kikrandvere.blogspot.com/

2021/22. ÕPPEAASTA

Projekti eesmärk on:

1. Randvere kooli õpilastel on võimalus osaleda 2021/22. õppeaastal aktiivõppeprogrammides, et hoida laste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu.
2. Luua tingimused keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks õpilastes praktiliste tegevuste kaudu.

3. Pakkuda erinevate hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppel ja toimetulekuõppel õppivatele õpilastele võimalusi õppida tundma ja mõistma loodust ja loomi, tunnetada maailma oma meelte kaudu.

Projekti kestvus: september 2021 – juuni 2022

Õppekäikude kokkuvõtteid saab lugeda projekti veebilehelt: https://kikrandvere.blogspot.com/

2019/20. – 2020/21. ÕPPEAASTA

Projekti eesmärk on:

1. Randvere kooli õpilastel on võimalus osaleda nii  2019/20.  kui 2020/21. õppeaastal aktiivõppeprogrammides, et hoida laste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu.
2. Luua tingimused keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks õpilastes praktiliste tegevuste kaudu.

3. Pakkuda erinevate hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppel ja toimetulekuõppel õppivatele õpilastele võimalusi õppida tundma ja mõistma loodust ja loomi, tunnetada maailma oma meelte kaudu.

Projekti kestvus: september 2019 – juuni 2021

Õppekäikude kokkuvõtteid saab lugeda projekti veebilehelt: https://kikrandvere.blogspot.com/

2018/19. ÕPPEAASTA

Projekti eesmärk on:

1. Randvere kooli õpilastel on võimalus osaleda 2018/19. õppeaastal aktiivõppeprogrammides, et hoida laste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu.
2. Luua tingimused keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks õpilastes praktiliste tegevuste kaudu.
3. Pakkuda erinevate hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppel ja toimetulekuõppel õppivatele õpilastele võimalusi õppida tundma ja mõistma loodust ja loomi, tunnetada maailma oma meelte kaudu.

Projekti kestvus: september 2018 – juuni 2019

Õppekäikude kokkuvõtteid saab lugeda projekti veebilehelt: https://randverekik2018-19.weebly.com

2017/18. ÕPPEAASTA

Projekti eesmärk on:

1. Randvere kooli õpilastel on võimalus osaleda 2017/18. õppeaastal aktiivõppeprogrammides, et hoida laste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu;
2. Luua tingimused keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks õpilastes praktiliste tegevuste kaudu;
3. Pakkuda erinevate hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekaval õppivatele õpilastele võimalusi õppida tundma ja mõistma loodust ja loomi, tunnetada maailma oma meelte kaudu.

Projekti kestvus: september 2017 – juuni 2018

Õppekäikude kokkuvõtteid saab lugeda projekti veebilehelt: http://randverekik2017-18.weebly.com

2016/17. ÕPPEAASTA

Projekti eesmärk on:

1) hoida laste huvi looduse ja selle tundmaõppimise vastu

2) luua tingimused keskkonnateadliku ja loodust säästva hoiaku kujunemiseks õpilastes praktiliste tegevuste ja uurimistöö kaudu

3) pakkuda HEV klasside õpilastele võimalusi tunnetada maailma oma meelte kaudu, õppida tundma ja mõistma loodust ja loomi.

Projekti kestvus: september 2016 – juuni 2017

Pärast õppekäiku teevad osalejad õpitut kokkuvõtva tegevuse koolis. Õppekäikude kokkuvõtteid saab lugeda projekti veebilehelt: http://randverekik.weebly.com/

Projekt on saanud rahastuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee