Randvere kool on liitunud programmiga ROHELINE KOOL

Liitusime Rohelise Kooli programmiga oktoobris 2018. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. Edukalt programmis osalemist tõendava ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgise ROHELISE LIPU oleme pälvinud nii 2020. kui 2022. aastal.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Tartu loodusmaja.

Eestis on programmiga liitunud 213 kooli, huvikooli ja lasteaeda – leia need siit kaartilt
FEE kaheksa hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid:
  1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
  2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
  3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
  4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
  5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
  6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
  7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
  8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm kätkeb endast 12 põhiteemat milleks on: jäätmed, kliimamuutused, kooliõu, meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, globaalne kodakondsus, elurikkus ja loodus, transport, energia ja toit.

Basic CMYK

 

Rohelise Kooli programmi strateegia seitse sammu:

Basic CMYK

Täiendavat infot Rohelise kooli programmi kohta leiab siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

 

Randvere kooli keskkonnatöörühma liikmete nimekiri:

Jaana Raimets – abiõpetaja/ lapsevanem Emeliine Mumm – RK noor (7. klassi õpilane)
Liina Savolainen – huvi- ja projektijuht/ lapsevanem Liis Laanemägi – RK noor (7. klassi õpilane)
Roosika Kann – kantseleijuht Maarja Ploom – RK noor (7. klassi õpilane)
Katrin Raaperi – õpetaja/ lapsevanem Nelli Rikolas – RK noor (7. klassi õpilane)
Eve Kirmjõe – õpetaja Victoria Dora Tomingas – RK noor (7. klassi õpilane)
Kaire Rikolas – abiõpetaja/ lapsevanem Kaisa Kivest – RK noor (8. klassi õpilane)
Sandra Rohesalu – õpetaja Margaret-Rosali Roostalu – RK noor (5. klassi õpilane)
Marina Vahi – õpetaja Johanna Ottoson – RK noor (5. klassi õpilane)
Riina Aasmaa – administraator Mirtel Pikhof – RK noor (5. klassi õpilane)
Sander Laving – RK noor (6. klassi õpilane) Triinu Kivest – RK noor (5. klassi õpilane)
Sandra Mölder – RK noor (6. klassi õpilane) Kristin Järvpõld – RK (5. klassi õpilane)
Mette Savolainen – RK noor (6. klassi õpilane) Katriin Järvpõld – RK (5. klassi õpilane)
Helene Mathilda Angerjärv – RK noor (6. klassi õpilane)
Johanna Pajula – RK noor (7. klassi õpilane

 

Randvere kooli KESKKONNAPÕHIMÕTTED leiad >> SIIT

 

2022. aasta septembris viisime läbi iga-aastase keskkonnaülevaate küsitluse. Küsitlusele vastas sel sügisel 218 inimest, 44% kooliperest (kogu õpilastearvust 42% ja kõigist töötajatest 56%). Sel aastal olime küsimustikku veidi uuendanud – võtnud välja mõned küsimused, mis mitme aasta jooksul saanud positiivseid vastuseid üle 90% ja lisanud uusi teemasid. Arengukohti on (õueala, liikumis- ja sirutuspauside selgem sõnastamine küsimustikus, prügi sorteerimise parem organiseerimine, kiivri kasutamise teavitustöö), kuid näha on ka positiivset arengut- käsi pestakse rohkem peale õuevahetundi, ruumist lahkudes (kui sinna kedagi ei jää) kustutatakse tuled, kooliümbruses on vähem prahti. Samuti saime väga hea sisendi, mida veel paremini teha saaks (koostöös kooli Tervisenõukogu ja kooliperega).

>> LINK 2022/23. õa. keskkonnaülevaatuse KÜSITLUSELE

>> LINK 2022/23. õa. keskkonnaülevaatuse küsitluse KOKKUVÕTTELE

 

2021. aasta septembris viisime läbi iga-aastase keskkonnaülevaate küsitluse. Lisaks tagasisidele kogusime sel korral ka ettepanekuid ja on positiivne näha, et noored mõtlevad kaasa ning soovivad juba ise rohelisemaid valikuid (nt rohkem prügi koristada, rohkem salatit ja õuevahetunde). Küsitluse tagasisidest lähtuvalt paneme paika selle õppeaasta eesmärgid ja tegevused. Nagu näha, siis tuleb meil endiselt fookuses hoida toidu raiskamise teemat, prügi sorteerimine kogu koolimajas, tegeleda vedeleva prügiga koolimaja ümbruses, propageerida koolis kraanivee tarbimist, elektrienergia säästmist ja kätepesu peale õuest tuppa tulles. Küsitluses osales 43% kooliperest- 150 õpilast ja 30 koolitöötajat.

>> LINK 2021/22. õa. keskkonnaülevaatuse KÜSITLUSELE

>> LINK 2021/22. õa. keskkonnaülevaatuse küsitluse KOKKUVÕTTELE

 

2020. aasta sügisel viisime taaskord läbi keskkonnaülevaate küsitluse. Algselt oli see planeeritud 2020. aasta kevadele, kuid seoses eriolukorraga riigis ja koolis toimunud distantsõppega jäid mitmed tegevused ära ja ei olnud mõtet küsitlust kevadel läbi viia. Seega tundus mõistlik küsitlus läbi viia sügisel, et saada ülevaadet, kuidas oleme valitud teemadega edasi liikunud, millised on kitsaskohad, millega tegeleda ning mida ette võtta. Küsitluses osales 41% kooliperest- 145 õpilast ja 30 koolitöötajat.

>> LINK 2020/21. õa. keskkonnaülevaatuse KÜSITLUSELE

>> LINK 2020/21. õa. keskkonnaülevaatuse küsitluse KOKKUVÕTTELE

 

2019. aasta sügisel viidi koolis läbi keskkonnaülevaate küsitlus. Rohelise kooli keskkonnaülevaatuse sihtgrupp olid õpilased, õpetajad ja muu koolitöötajad – küsitluse täitis 222 vastajat. Kõige aktiivsema osavõtuga paistsid silma 5. klassid. Küsimused keskendusid eelkõige neljale eelnimetatud fookusteemale: prügi, elurikkus ja loodus, transport ning tervis ja heaolu.

>> LINK 2019/20. õa. keskkonnaülevaatluse KÜSITLUSELE

>> LINK 2019/20. õa. keskkonnaülevaatuse küsitluse KOKKUVÕTTELE

 

2023/24. ÕPPEAASTA teemad on: PRÜGI, KOOLIÕU, ELURIKKUS JA LOODUS

2023/24. õa >> TEGEVUSKALENDER (loomisel)

Rohelise kooli töörühma koosolekute protokollid 2023/24. õppeaastal:

 

2022/23. ÕPPEAASTA teemad on: ÕUEALA, MERI ja RANNIK, ENERGIA

2022/23. õa >> TEGEVUSKALENDER

Rohelise kooli töörühma koosolekute protokollid 2022/23. õppeaastal:

 

2021/2022. ÕPPEAASTA teemad on: PRÜGI ja JÄÄTMED, ENERGIA, VESI, TERVIS ja HEAOLU.

2021/22. õa >> TEGEVUSKALENDER

Rohelise kooli töörühma koosolekute protokollid 2021/22. õppeaastal:

2020/2021. ÕPPEAASTA teemad on: tervis ja heaolu, toit, elurikkus ja loodus, kooliõu, energia, jäätmed, prügi, vesi.

2020/21. õppeaasta >> TEGEVUSKALENDER

Rohelise kooli töörühma koosolekute protokollid 2020/21. õppeaastal:

2019/ 2020. ÕPPEAASTA teemad on: prügi ja jäätmed, elurikkus ja loodus, tervis ja heaolu, transport.

2018/ 2019. ÕPPEAASTAL keskendus Randvere kool kolmele teemale: prügi ja jäätmed, globaalne kodakondsus ning elurikkus ja loodus.

Rohelise kooli töörühma koosolekute protokollid 2018/ 2019. õppeaastal:

2. november, 22. november

Roheline_kool_logo


Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee