Randvere kool on liitunud programmiga ROHELINE KOOL

Liitusime Rohelise Kooli programmiga oktoobris 2018. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. 2020. aastal pälvisime edukalt programmis osalemist tõendava ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise ROHELISE LIPU.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut.Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Eestis on programmiga liitunud üle 140 õppeasutuse – leia need siit kaartilt
FEE kaheksa hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid:
  1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
  2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
  3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
  4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
  5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
  6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
  7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
  8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm kätkeb endast 12 põhiteemat milleks on: jäätmed, kliimamuutused, kooliõu, meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, globaalne kodakondsus, elurikkus ja loodus, transport, energia ja toit.

Basic CMYK

 

Rohelise Kooli programmi strateegia seitse sammu:

Basic CMYK

Täiendavat infot Rohelise kooli programmi kohta leiab siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

 

Randvere kooli keskkonnatöörühma liikmete nimekiri:

Siiri Alamaa – juhtkonna liige
Liina Savolainen – huvijuht / lapsevanem
Jaana Raimets – abiõpetaja/lapsevanem
Roosika Kann – abiõpetaja/ õpetaja
Kristi Kurist – õpetaja
Eve Kirmjõe – õpetaja
Kreete Rõõm – õpetaja
Anna Gretšenko – lapsevanem/ hoolekogu liige

Randvere kooli KESKKONNAPÕHIMÕTTED leiad >> SIIT

 

2019. aasta sügisel viidi koolis läbi keskkonnaülevaate küsitlus. Rohelise kooli keskkonnaülevaatuse sihtgrupp olid õpilased, õpetajad ja muu koolitöötajad – küsitluse täitis 222 vastajat. Kõige aktiivsema osavõtuga paistsid silma 5. klassid. Küsimused keskendusid eelkõige neljale eelnimetatud fookusteemale: prügi, elurikkus ja loodus, transport ning tervis ja heaolu.

>> LINK keskkonnaülevaatluse KÜSITLUSELE

>> LINK keskkonnaülevaatuse küsitluse KOKKUVÕTTELE

 

2020/2021. ÕPPEAASTA teemad on: tervis ja heaolu, toit, elurikkus ja loodus, kooliõu, energia, jäätmed, prügi, vesi

Rohelise kooli töörühma koosolekute protokollid 2020/2021. õppeaastal:

2019/ 2020. ÕPPEAASTA teemad on: prügi ja jäätmed, elurikkus ja loodus, tervis ja heaolu, transport.

2018/ 2019. ÕPPEAASTAL keskendus Randvere kool kolmele teemale: prügi ja jäätmed, globaalne kodakondsus ning elurikkus ja loodus.

Rohelise kooli töörühma koosolekute protokollid 2018/ 2019. õppeaastal:

2. november 22. november

Roheline_kool_logo

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee