Randvere kool on liitunud programmiga ROHELINE KOOL

Liitusime Rohelise Kooli programmiga oktoobris 2018. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. 2020. aastal pälvisime edukalt programmis osalemist tõendava ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgise ROHELISE LIPU.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Tartu loodusmaja.

Eestis on programmiga liitunud üle 150 kooli ja lasteaia – leia need siit kaartilt
FEE kaheksa hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid:
  1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
  2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
  3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
  4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
  5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
  6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
  7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
  8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm kätkeb endast 12 põhiteemat milleks on: jäätmed, kliimamuutused, kooliõu, meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, globaalne kodakondsus, elurikkus ja loodus, transport, energia ja toit.

Basic CMYK

 

Rohelise Kooli programmi strateegia seitse sammu:

Basic CMYK

Täiendavat infot Rohelise kooli programmi kohta leiab siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

 

Randvere kooli keskkonnatöörühma liikmete nimekiri:

Siiri Alamaa – õppejuht Katariina Saar – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Olivia Sofia Matsalu – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane)
Jaana Raimets – abiõpetaja/ lapsevanem Enri Lustus – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Amelia Gellart– Rohelise kooli noor (5. klassi õpilane)
Liina Savolainen – kommunikatsiooni- ja huvijuht/ lapsevanem Stever Paltser – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Maarja Ploom – Rohelise kooli noor (5. klassi õpilane)
Roosika Kann – kantseleijuht Karola Rebane – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Isabel Kuusik – Rohelise kooli noor (5. klassi õpilane)
Kreete Rõõm – õpetaja Adeele Tasa – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Victoria Tomingas – Rohelise kooli noor (5. klassi õpilane)
Katrin Raaperi – õpetaja/ lapsevanem Karin Aedla – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Johanna Pajula – Rohelise kooli noor (5. klassi õpilane)
Eve Kirmjõe – õpetaja Maria Lotta Laan – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Nelli Rikolas – Rohelise kooli noor (5. klassi õpilane)
Kaire Rikolas – abiõpetaja/ lapsevanem Sandra Mölder – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Kadi Vahemäe – Rohelise kooli noor (6. klassi õpilane)
Mare Müürsepp – õpetaja Martin Tiiman – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Johanna Raimets – Rohelise kooli noor (6. klassi õpilane)
Ariane Albi – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Helene Matilda Angerjärv – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Kaisa Kivest – Rohelise kooli noor (6. klassi õpilane)
Lisette Mäe – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Trevor Kaldmets – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Elina Kokko– Rohelise kooli noor (6. klassi õpilane)
Mette Savolainen – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Aksel Artel – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Laureen Allikas – Rohelise kooli noor (6. klassi õpilane)
Stella Luur – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Sander Laving – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Filippa Razumovskaja – Rohelise kooli noor (6. klassi õpilane)
Kertu Jõemägi – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane) Marta Luise Tiits – Rohelise kooli noor (4. klassi õpilane)

 

Randvere kooli KESKKONNAPÕHIMÕTTED leiad >> SIIT

 

2021. aasta septembris viisime läbi iga-aastase keskkonnaülevaate küsitluse. Lisaks tagasisidele kogusime sel korral ka ettepanekuid ja on positiivne näha, et noored mõtlevad kaasa ning soovivad juba ise rohelisemaid valikuid (nt rohkem prügi koristada, rohkem salatit ja õuevahetunde). Küsitluse tagasisidest lähtuvalt paneme paika selle õppeaasta eesmärgid ja tegevused. Nagu näha, siis tuleb meil endiselt fookuses hoida toidu raiskamise teemat, prügi sorteerimine kogu koolimajas, tegeleda vedeleva prügiga koolimaja ümbruses, propageerida koolis kraanivee tarbimist, elektrienergia säästmist ja kätepesu peale õuest tuppa tulles. Küsitluses osales 43% kooliperest- 150 õpilast ja 30 koolitöötajat.

>> LINK 2021/22. õa. keskkonnaülevaatuse KÜSITLUSELE

>> LINK 2021/22. õa. keskkonnaülevaatuse küsitluse KOKKUVÕTTELE

 

2020. aasta sügisel viisime taaskord läbi keskkonnaülevaate küsitluse. Algselt oli see planeeritud 2020. aasta kevadele, kuid seoses eriolukorraga riigis ja koolis toimunud distantsõppega jäid mitmed tegevused ära ja ei olnud mõtet küsitlust kevadel läbi viia. Seega tundus mõistlik küsitlus läbi viia sügisel, et saada ülevaadet, kuidas oleme valitud teemadega edasi liikunud, millised on kitsaskohad, millega tegeleda ning mida ette võtta. Küsitluses osales 41% kooliperest- 145 õpilast ja 30 koolitöötajat.

>> LINK 2020/21. õa. keskkonnaülevaatuse KÜSITLUSELE

>> LINK 2020/21. õa. keskkonnaülevaatuse küsitluse KOKKUVÕTTELE

 

2019. aasta sügisel viidi koolis läbi keskkonnaülevaate küsitlus. Rohelise kooli keskkonnaülevaatuse sihtgrupp olid õpilased, õpetajad ja muu koolitöötajad – küsitluse täitis 222 vastajat. Kõige aktiivsema osavõtuga paistsid silma 5. klassid. Küsimused keskendusid eelkõige neljale eelnimetatud fookusteemale: prügi, elurikkus ja loodus, transport ning tervis ja heaolu.

>> LINK 2019/20. õa. keskkonnaülevaatluse KÜSITLUSELE

>> LINK 2019/20. õa. keskkonnaülevaatuse küsitluse KOKKUVÕTTELE

 

2021/2022. ÕPPEAASTA teemad on: PRÜGI ja JÄÄTMED, ENERGIA, VESI, TERVIS ja HEAOLU.

Rohelise kooli töörühma koosolekute protokollid 2021/22. õppeaastal:

2020/2021. ÕPPEAASTA teemad on: tervis ja heaolu, toit, elurikkus ja loodus, kooliõu, energia, jäätmed, prügi, vesi.

2020/21. õppeaasta >> TEGEVUSKALENDER

Rohelise kooli töörühma koosolekute protokollid 2020/21. õppeaastal:

2019/ 2020. ÕPPEAASTA teemad on: prügi ja jäätmed, elurikkus ja loodus, tervis ja heaolu, transport.

2018/ 2019. ÕPPEAASTAL keskendus Randvere kool kolmele teemale: prügi ja jäätmed, globaalne kodakondsus ning elurikkus ja loodus.

Rohelise kooli töörühma koosolekute protokollid 2018/ 2019. õppeaastal:

2. november, 22. november

Roheline_kool_logo


Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee