Randvere kool on Roheline kool!

Alates 2018. aasta sügisest on Randvere kool on liitunud Rohelise kooli programmiga, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt. Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon – Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. FEE kaheksa hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid:
  1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
  2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
  3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
  4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
  5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
  6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
  7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
  8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm kätkeb endast 12 põhiteemat milleks on: jäätmed, kliimamuutused, kooliõu, meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, globaalne kodakondsus, elurikkus ja loodus, transport, energia ja toit.

Basic CMYK

Käesoleval aastal keskendub Randvere kool kolmele teemale:

 

PRÜGIlitter

GLOBAALNE KODAKONDSUS

global_citizenship_1_

ELURIKKUS JA LOODUS

biodiversity_and_nature

Nende teemade raames viime kooliaasta jooksul keskkonna töörühma eestvedamisel läbi erinevaid tegevusi, mis aitavad teadvustada keskkonnaprobleemide olulisust.

7 sammu:

Basic CMYK

Rohelise kooli töörühma protokoll 2.11.2018

Rohelise kooli töörühma protokoll 22.11.2018

Täiendavat infot leiab siit: https://www.tallinn.ee/KESKKOND/ROHELINE-KOOL-3

Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS).
Roheline_kool_logo

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee