Randvere kool võtab osa programmist: “Roheline kool!”

Alates 2018. aasta sügisest on Randvere kool on liitunud Rohelise kooli programmiga, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt. Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon – Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt.
FEE kaheksa hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid:
  1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
  2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
  3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
  4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
  5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
  6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
  7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
  8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

 

Rohelise kooli programm kätkeb endast 12 põhiteemat milleks on: jäätmed, kliimamuutused, kooliõu, meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, globaalne kodakondsus, elurikkus ja loodus, transport, energia ja toit.

Basic CMYK

2018/ 2019. aastal keskendus Randvere kool kolmele teemale: prügi, globaalne kodakondsus ning elurikkus ja loodus.

2019/ 2020. aasta teemad on: prügi, elurikkus ja loodus, tervis/ heaolu ja transport.

Nende teemade raames viime kooliaasta jooksul keskkonna töörühma eestvedamisel läbi erinevaid tegevusi, mis aitavad teadvustada keskkonnaprobleemide olulisust.

 

7 sammu:

Basic CMYK

Täiendavat infot leiab siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Rohelise kooli protokollid 2018/ 2019. õppeaastal:

Rohelise kooli töörühma koosoleku protokoll 2. november

Rohelise kooli töörühma koosoleku protokoll 22. november

Rohelise kooli protokollid 2019/ 2020. õppeaastal:
Rohelise kooli töörühma koosolekute protokollid: 16. oktoober, 31. oktoober, 11. november
Rohelise kooli töörühma  koosolekute protokollid: 16. detsember, 15. jaanuar, 13. veebruar, 5. märts, 26. märts
Roheline_kool_logo

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee