HEA KOOLI EDENDAJA

 

Tunnustusprogramm “Hea kool kui väärtuspõhine kool” on loodud Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt. Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Varasemalt konkursina tuntud eneseanalüüsiprotsess on saanud uue nime, kuid aitab endiselt kooliperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.

Tunnustusprogrammi eesmärgiks on
– arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust;
– toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel;
– koguda ja levitada häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu;
– tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.

Meie kooli eesmärgiks oli läbi analüüsi leida üles kooli tugevused ja kitsaskohad.

2020. aasta detsembris pälviski Randvere kool „Hea kooli edendaja 2020” tiitli.  „Hea kooli edendaja“ tiitli ja logoga tunnustatakse koole, kes on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui kooli töötajate individuaalse arengu toetamisele. Kool oskab hea kooli eri aspekte eesmärgistada ja analüüsida, aspektidega tegelemist tõendada ning kitsaskohti ja arenguvajadust analüüsida – eneseanalüüs on süsteemne ja tõenduspõhine.

Täname kõiki, kes andsid enda panuse! Teie kõiki tagasiside oli meile väärtuseks ja edasiviivaks jõuks.

Randvere kooli ENESEANALÜÜSIGA  on võimalik tutvuda SIIN.

Lähtuvalt eneseanalüüsist oleme kirja pannud tegevusi, mida hakkame ühiselt ellu viima:

 1. Praktiline õpituba, mis aitab hinde “A” saamise kriteeriume paremini lahti  selgitada, jaanuaris 2021.
 1. Koostöö Viimsi Gümnaasiumiga mais 2021. Eesmärgiks pakkuda gümnasistidele  võimalust viia läbi vabatahtlikku tööd, mis on nende küpsuseksami osa, Randvere  koolis ja samas saavad meie õpilased osa gümnasistide põnevatest tegevustest nii  koolis kui vabal ajal külalisõpetajate päeva raames. 
 1. Anda Vanematekogule ülesanne olla eestvedajaks, eeskujuks initsiatiivi  haaramisel ja leida üles need vanemad, kes ise soovivad panustada kooliellu ja  tegemistesse. 
 1. Igal õppeaastal korraldab üks arendusmeeskond õppeaasta lõpus  õpilaskonverentsi, mille teema ja eesmärk on arendusmeeskonna poolt  püstitatud ning juba õppeaasta alguses kooliperega jagatud. Oluliseks  märksõnaks on läbimõeldud juhised. 
 1. Juuni viimane koolinädal on projektinädal. 
 1. Kavandame kooli sünnipäeva tähistamist lähtuvalt meie väärtustest (organiseerimisel pöörata rohkem tähelepanu sisule).
 1. Plakat teemal “Randvere Kooli väärtused meie klassi pilgu läbi”. Mõni klass on juba jõudnud sel teemal arutleda, rääkida meie kooli väärtustest ja teinud plakatid. Kuid õppeaasta lõpuks võiksid kõik klassid seda teha. Selleks, et meie väärtuseid elaks ja neid õppetegevusse siduda, peame aitama lastel neid mõista ja seeläbi saavad nad paremini aru, miks me midagi teeme ning kuidas on meie tegevused väärtustega seotud.
 1. Kommunikatsiooni- ja huvijuht teeb regulaarselt ülekutseid, et õpetajad klassi tegemisi, saavutusi, põnevaid leide jagaksid. Kajastatud tegevusi on hiljem võimalus ka enda kasuks tööle panna- näiteks kutsetunnistuse või kvalifikatsiooni tõestmisel on tihti vaja jagada linke postitustele, pildimaterjalidele.
 1. Sündmuste analüüs. Kommunikatsiooni- ja huvijuht koostab paari küsimusega küsitluse, mida peale sündmust personaliga jagatakse. Samuti lisatakse sündmuste tagasiside küsimus õpilaste küsitlusse. Seega tekib tagasiside, mis annab võimaluse üritusi analüüsida. 
 1. Ettepanek Kultuurikojale – luua sünduste korraldamise kultuur.
 1. Koostame kommunikatsiooni- ja huvijuhi eestvedamisel traditsiooniliste sündmuste käsiraamatu iga sündmuse põhiskeemiga. 
 1. Õpetajate tunnustame koos õpilastega. Kas igal trimestri tunnustusüritusel või kord aastas kevadel (läbi mõelda kevadised aktused), videona? Ettepanekud on oodatud.

 Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee