SchoolFood4Change projekt                                                               

Viimsi vallavalitsus on liitunud projektiga SchoolFood4Change, mille kandev eesmärk on muuta koolisöök populaarseks toidukorraks, mis on ühtaegu nii tervislik meie lastele kui ka meie planeedile.

Nelja-aastase (2022-2025) ELi rahastatava projekti eesmärk on viia lasteni teadmine, mida tähendab tervislikult ja seejuures säästvalt toitumine koolis, käsitledes samal ajal ka toitumisalast kasvatust nii hariduses kui arendades sotsiaalseid oskuseid lõunalauas.

Ülekaalulisus on kasvav probleem. Kahjuks ka alakaalulisus. Laste toidulaua kujundamise võti on aga täiskasvanute käes. Meil on võimalus olla eeskujuks, toituda tervislikult ja mõjutada seeläbi oma lapse arusaamu, harjumusi ja suhtumist. Seetõttu ootame kaasa rääkima nii lapsi, vanemaid, haridustöötajaid kui ka toitumisspetsialiste ja toitlustusettevõtteid – kas ja mida me saame teha, et meie lapsed toituksid teadlikumalt, tervislikumalt ja säästvamalt?

Mina lastekaitse töötajana loodan, et meie ettevõtmine suudab olla üheks ennetavaks vahendiks üha sagenevatel söömishäirete esinemisel. Toit, ja eriti koolitoit, on oluline meie laste kasvamiseks, õppimiseks ja arenemiseks. Samas ei saa see olla ainus tervislik ja soe söögikord päevas, vaid toit peab olema terve päeva lõikes mitmekesine ja läbimõeldud.

Projekt suunab aga tähelepanu kahele probleemile korraga. On teada, et ülemaailmselt moodustab põllumajandus suurema osa kasvuhoonegaaside heitkogustest, mis mõjutab otseselt meie planeeti. Säästmaks bioloogilist mitmekesisust ja takistamaks metsade hävimist peame olema teadlikud ka sellest, millist mõju avaldab meie toitumisharjumus planeedile.

Kutsume üles lapsevanemaid eeskätt arutlema pere keskis oma kodudes tarbitava toidu ja selle jääkide üle, mõtlema, mida saaks muuta nii hariduses, koolitoidus ja igapäevaelus paremaks moel, et see toetaks projekti deviisi.

Projekt kestab neli aastat ning seda rahastab Euroopa Liit. Selles osaleb kuni kaks miljonit last kokku 12 Euroopa riigist. Viimsi vallavalitsuse poolt veavad projekti lastekaitsespetsialist Laura Johanna Derkun ja haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus.

Projektis osaleb 36 partnerit 12 riigist üle Euroopa (kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, teadusasutused ja ekspertorganisatsioonid).

Juhtpartner – ICLEI – Local Governments for Sustainability
Eesti partnerid on SEI Tallinn (Eesti juhtpartner), Tallinna linn ja Viimsi vald
Projekti rahastus: Horizon2020 Green Deal.

>> Projekti SchoolFood4Change ülevaade eesti keeles

>> Randvere kooli SchoolFood4Change projekti TEGEVUSKAVA 2023/24. õa.

”SchoolFood4Change” projekti töörühm Randvere koolis:

Liina Savolainen – Rohelise Kooli arendusmeeskonna ja “SchoolFood4Change” projekti töörühma
eestvedaja
Katre Vendel – kodunduse õpetaja
Kristi Laving – kooli Tervisenõukogu liige, klassiõpetaja
Mari Kauber – kooli Tervisenõukogu liige, klassiõpetaja
Kristin Nagel – lapsevanem
Pirjo Salvet – lapsevanem
Miia Mänd – lapsevanem
Marelle Lausmaa – lapsevanem

—————————-

Õppevisiit Belgiasse

6. – 8. veebruar toimub SchoolFood4Change projekti raames esimene õppevisiit Belgiasse, mille korraldas Belgia poolne koostööpartner Leuvenis MTÜ Rikolto. Viimsi valda esindavad Randvere koolist Liina Savolainen, Haabneeme koolist Riin Peeters ja Viimsi vallavalitsusest haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus. Belgias toimuvates töögruppides arutati, mida plaanitakse erinevates riikides (lisaks Eestile olid osalejad Taanist, Rootsist ja Belgiast) ja koolides projekti raames teha, millised on koostöövõimalused ja ühistegevused. Külastati Genti ja Leuveni koole, kus tutvuti nii toitlustuse korraldusega kui ka kogu kooli toidukultuuri puudutavate küsimustega. Kohtuti Leuveni linnavalitsuse esindajatega, külastatati kohalikku farmi ja tutvuti MTÜ Rikolto tegevustega.

Parem koolitoit läbi SchoolFood4Change programmi

28. märts toimus Viimsi Koolis SchoolFood4Change programmi koosolek, kus osalesid kohalikud koostööpartnerid Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, SEI Tallinnast, Tallinna Haridusametist, Viimsi vallavalitsusest, Tallinna ning Viimsi projektis osalevate koolide esindajad. Kokkusaamise eesmärk oli vahetada informatsiooni ja jagada parimaid praktikaid kuidas erinevates koolides projekti tegevused toimuvad ning millised on plaanid.

Evelin Piirsalu Stockholmi Keskkonnaistituudi Tallinna Kesksusest (SEI Tallinn) andis ülevaate projekti ettevalmistusest ja projekti osadest, keskenduses kogu kooli toidukultuuri tegevustele. Liina Savolainen tutvustas programmi ettevalmistust ja tegevusplaane Randvere koolis. Järgnes arutelu, mille käigus vahetati informatsiooni, millised on projektiga seotud tegevused erinevates koolides ning kuidas toimub koolilõuna pakkumine. Projektis osalevates Tallinna koolides on töörühmad ning tegevuskavad kinnitatud ning tegevustega alustatud. Viimsi koolides on käimas töörühmade kinnitamised ja tegevuskavade esialgsed arutelud. 🤓
Projektis osalejaid tervitasid Viimsi valla abivallavanem Marju Aolaid ja Viimsi kooli direktor Peeter Sipelgas. Viimsi koolide toitlustamise korraldamisest ja projektiga seotud tegevustest andis ülevaate Baltic Restaurants Estonia (BRE) tegevjuht Aaro Lode.

Projektikohtumine Rahumäe Põhikoolis

19. aprillil said Tallinna ja Viimsi koolide esindajad kokku Rahumäe Põhikoolis. Randvere kooli esindasid Koolitoidu töörühma liikmed Katre Vendel, Kristi Laving ja Mari Kauber.

Õppevisiit Lõuna-Eestisse

1.-2. juunil toimus õppevisiit Lõuna-Eestisse. Randvere kooli esindasid koolitoidu projekti töörühma eestvedaja Liina Savolainen ja töörühma liige Kristi Laving. Loe lähemalt >>Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee