Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis õpivad koos hetkel põhikooli riiklikul õppekaval 1.-7. klassis (2024. aastaks kasvab 9-klassiliseks) ja põhikooli lihtsustatud riiklikul õppekaval 1.-9. klassis õppivad õpilased.

 

Ootame oma meeskonnaga liituma:

 • klassiõpetajaid
 • eriklassi klassiõpetajat (1. kooliaste)
 • loodusainete õpetajat (loodusõpetus)
 • matemaatikaõpetajat
 • HEVKO
 • füüsikaõpetaja
 • keemiaõpetaja
 • bioloogiaõpetaja
 • muusikaõpetaja
 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja (3. kooliaste)
 • eesti keel teise keelena õpetajat

 

Formaalne eeldus: magistrikraad või selle omandamine ja õpetaja kutse (NB! Selle puudumisel toetab kool taotlemist). Hingeline eeldus: kutsumus õpetada noori ja nendega koos kasvada.

 

Pakume

– sõbralikku ja toetavat meeskonda;

– mentorlus nii alustavale kui kogenud õpetajale;

– motiveerivat palka;

– koostöö erialaspetsialistidest koosneva tugimeeskonnaga;

– tasuta ujumist Viimsi koolis (ujula valmimisel järgmisel õppeaastal Randvere koolis);

– tasuta bussisõitu Viimsi vallas:

– 56 kalendripäeva puhkust suvel;

– võimalust töötada moodsas koolimajas ja panustada kooli arengusse.

Kandideerimiseks palun saada CV ja magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) või õpinguid tõendava dokumendi koopia ning õpetaja kutse olemasolul seda tõendava dokumendi koopia esimesel võimalusel e-posti aadressile roosika@randverekool.edu.ee

 

Õppimine teeb õnnelikuks!Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee