Erasmus +Randvere kooli õpetajate õpiränne

Projekti eesmärk on toetada õpetajaid uute ja tõhusate õpetamismeetodite ja õpistrateegiate tutvumisel ja rakendamisel kaasava hariduse tingimustes.

Eesmärk on saavutatud, kui õpetajad arvestavad õppeprotsessi kavandamisel 21. sajandi õppijate vajadustega; rakendavad järjepidevalt ja eesmärgipäraselt igale õppijale vajalikku tuge; kasutavad teadmisi õppeainete lõimimiseks, õppijate õpimotivatsiooni toetamiseks ja õppimise muutmisel efektiivsemaks. Randvere koolis rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid lähtuvalt iga õppija vajadustest. Selleks on loodud vajalikud tingimused ja tugisüsteemid. Kooli kõikidel töötajatel on võimalus osaleda õpitubades, kus jagatakse kogemusi, uusi vahendeid ja metoodikaid ning luua ühine väärtusruum tuge vajavate õpilaste arendamisel ja kaasamisel õppeprotsessi.

Randvere kooli meeskonnast osaleb õpirändes seitse liiget (kaks tavaklassi klassiõpetajat, tavaklassi klassiõpetaja-haridustehnoloog, kaks eriklassi klassiõpetajat, võõrkeelte õpetaja, õppejuht). Sihtrühmaks on töötajad, kes õpetavad erivajadustega õpilasi, loovad HEV õpilastele sobivaid õppematerjale IKT vahendeid kasutades, osalevad tugimeeskonna töös, tegelevad HEV õpilaste õppekorralduse ja arendustegevusega ning kellel on valmidus õpitut koolimeeskonnaga jagada.

08.-12. oktoobril 2018 osalevad haridustehnoloog-klassiõpetaja ja klassiõpetaja koolitusel “Inclusive teaching, family and social cousenling for disadvantaged students and in order to prevent the early dropout” Portugalis.

22.-24. oktoobril 2018 osalevad õppejuht ja erivajadustega õpilaste klassiõpetaja töövarjuna Malmi koolis Soomes.

15.-20. oktoobril 2018 osaleb võõrkeelte õpetaja koolitusel “Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies” Itaalias.

2018 aastal osaleb klassiõpetaja koolitusel “Inclusive Schools for 21st Century”.

26.-30. novembril 2018 osaleb erivajadustega õpilaste klassiõpetaja koolitusel “Identifying Barriers To Learning- A Special Education Needs Masterclass” Prahas.

27. veebruar- 1. märts 2019 osalevad haridustehnoloog-klassiõpetaja ja klassiõpetaja töövarjuna Koulumestari koolis Soomes.

19.-21. märts 2019 osalevad võõrkeelte õpetaja ja erivajadustega õpilaste aineõpetaja töövarjuna Kilonpuisto koolis Soomes.

28.-31. oktoober 2019 osaleb võõrkeelte õpetaja ja klassiõpetaja töövarjuna IES Ramon Llull koolis Hispaanias.

Pärast iga koolitust ja töövarjuks olemist teevad õpirändel osalejad kokkuvõtte ja kajastavad seda kooli kodulehel. Kokkuvõtteid õpirännetest jagatakse kkohaliku meediaga projekti lõpus novembris 2019. Alates novembrist 2018 viiakse läbi esimesed õpitoad, kus jagatakse koolituste ja töövarju kogemusi ja praktikat. Õpitubadesse on oodatud ka valla teiste koolide meeskondade liikmed. Novembris 2018 alustatakse avatud tundide kavandamise ja läbiviimisega. Avatud tundidesse on oodatud kooli meeskonna liikmed, lapsevanemad.

Pärast õpirännet mõistavad osalejad paremini, milliseks on kujunenud tänapäeva õpetaja roll kaasava hariduse tingimustes, kavandavad ja viivad õppeprotsessi läbi õppija individuaalseid vajadusi arvestades, loovad regulaarselt õppematerjale ja katsetavad neid klassiruumis, analüüsivad ja hindavad oma üldpedagoogilisi pädevusi ning rolli ja panust organisatsiooni arendamisse.

Randvere kool on õpirände tulemusel astunud edasi õppijakesksete kaasavate kogukonnakoolide kompetentsikeskuse väljakujunemise poole ja selle eestvedajateks on pädevad õpetajad.

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee