Be active. Stay healthy!

Randvere Kool osaleb koos Viimsi Keskkooli ja Haabneeme Kooli ning Rantakylä kooliga Soomest ja Šiauliai algkooliga Leedust NordPlus Junior poolt rahastatud projektis Be active. Be healthy! Eesti poolt juhib projekti Viimsi Keskkool.

Projekti kodulehekülg

Projekti eesmärgiks on tõsta laste ja noorte teadlikkust heaolust ning tervislikust eluviisist koolis. Projekti fookuses on vahetundide sisustamiseks vajalike „tööriistakastide“ loomine, millele aitavad kaasa õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Samuti otsitakse meetodeid, kuidas innustada õpilasi võtma osa erinevatest sportlikest tegevustest. Projekt toimub koostöös Soome ja Leedu koolidega ja see toetab õpetajate pedagoogiliste ja didaktiliste meetodite pagasi täienemist. Projekti sihtrühmaks on I ja II kooliastme õpilased ja õpetajad.

Projekt sai alguse 2013. aasta sügisel ja lõpeb 2015 aasta kevadel.

Projekti meeskonda kuuluvad Maarja Urb, Karmen Paul, Greta Ammer, Merit Eskel, Jaanika Pärnamägi, Merike Sepp, Birgot Tammik, Eliis Ait, Kerti Rannisto, Maris Tuulik, Kirsti Esperk.

Randvere koolist osaleb projektis õpetaja Kirsti Esperk koos 2.C klassiga, kuid see laieneb ka ülejäänud teistele klassidele ja kogu koolile.

 Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee