Randvere kooli vastuvõtukord

Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

1.klasside infopäeva esitlus

1. klassi koolikoha registreerimine 2019/20. õppeaastal

Kui teie laps tuleb Randvere Kooli, täitke elektrooniline koolikoha registreerimise vorm õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu ja esitage järgmised dokumendid:

– lapsevanema (eestkostja) isikut tõendav dokument;

– lapse isikut tõendav dokument;

– koolivalmiduskaart (selle olemasolul)

– lapse tervisetõend perearstilt

 

Kantselei on avatud tööpäeviti kell 9.00-12.00.

Info Kaire Rikolas kaire@randverekool.edu.ee või telefonil 53330853.

Koolivormi tellimisinfo on SIIN.

Stuudiumi konto taotlusi saab esitada alates 2. septembrist SIIT.

 

 Vastuvõtt 2.-6. klassi ja 7.-9. klassi (lihtsustatud õpe ja toimetulekuõpe)

Õpilaste 2.-6. klassi ja 7.-9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile avalduse, lisades järgmised dokumendid:
• vanema (eestkostja) isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri
• õpilase isikut tõendav dokument
• väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust
• eelmise kooli direktori allkirja (ja pitseriga) kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht, kui koolivahetus toimub õppeaasta keskel
• lapse tervisekaart

Välisriigist tulnud õpilase puhul tuleb esitada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

Avalduse saab täita koolis kohapeal eelneval kokkuleppel õppejuhiga. Info Siiri Alamaa siiria@randverekool.edu.ee

Õpilase koolist väljaarvamine

Õpilase koolist väljaarvamiseks esitab seaduslik esindaja lahkumisavalduse.
Kool väljastab avalduse alusel:
• ametliku väljavõtte õpilasraamatust
• õpilase tervisekaardi
• klassitunnistuse, vajadusel hinnetelehe

 

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee