Randvere kooli vastuvõtukord

Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Avalduste vastuvõtt 1. klassi 

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt 1. märtsist kuni 31. märtsini. Laste registreerimise kohta 1. klassi leiab infot SIIN.

Küsimuste korral abistab kantseleijuht Roosika Kann (roosika.kann@randverekool.edu.ee, telefon 6028970)

 Vastuvõtt 2.-7. klassi ja 8.-9. klassi (lihtsustatud õpe ja toimetulekuõpe)

2.-9. klassi võetakse õppima õpilasi vabade kohtade olemasolul. Koolikoha saamise eelduseks on sissekirjutus Viimsi vallas.

Õpilaste 2.-7. klassi ja 8.-9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile avalduse, lisades järgmised dokumendid:
– vanema (eestkostja) isikut tõendav dokument,
– õpilase isikut tõendav dokument,
– väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust,
– eelmise kooli direktori allkirja (ja pitseriga) kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht, kui koolivahetus toimub õppeaasta keskel,
– lapse tervisekaart.

Välisriigist tulnud õpilase puhul tuleb esitada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

Avalduse saab täita koolis kohapeal eelneval kokkuleppel õppejuhiga.

Õpilase koolist väljaarvamine

Õpilase koolist väljaarvamiseks esitab seaduslik esindaja digiallkirjastatud lahkumisavalduse, kuhu lisab, millises koolis laps õpinguid jätkab.
Kool väljastab avalduse alusel:
– ametliku väljavõtte õpilasraamatust,
– õpilase tervisekaardi,
– klassitunnistuse, vajadusel hinnetelehe.

Avalduse saab täita koolis kohapeal eelneval kokkuleppel õppejuhiga või saata e-posti teel kreet.piiriselg@randverekool.edu.ee

Õppeaasta keskel lahkumise korral tuleb õpilasel tagastada raamatukogule õpikud ja laenutatud raamatud.Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee