Randvere kooli vastuvõtukord

Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Avalduste vastuvõtt 1. klassi 2021/22. õppeaastaks

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt 1. märtsist kuni 31. märtsini. Täpsem info SIIN

Randvere kooli 1. klassi määratud lapse vanem täidab pärast koolikoha kinnitamist e-keskkonnas ARNO koolikoha registreerimisvormi ja lisab sellele järgmised dokumendid:

– lapsevanema (eestkostja) isikut tõendav dokument,

– lapse sünnitõend või isikut tõendav dokument,

– koolivalmiduskaart (selle olemasolul ning kui ei ole lasteaia poolt kooli elektrooniliselt edastatud).

>> KOOLIKOHA REGISTREERIMISE VORM ON SIIN

Lapse tervisetõendi perearstilt palume tuua kooli kantseleisse paberil 1. septembriks.

Kui teil ei ole võimalik registreerimisvormi kinnitada või lisada dokumente elektrooniliselt, siis saab seda teha kooli kantseleis 1.-18. juunini kell 9.00-12.00.

Koolivormi tellimisinfo on SIIN.

Küsimuste korral abistab Kaire Rikolas e-mail teel kaire@randverekool.edu.ee või telefonil 53 33 0853.

 

 Vastuvõtt 2.-6. klassi ja 7.-9. klassi (lihtsustatud õpe ja toimetulekuõpe)

2.-9. klassi võetakse õppima õpilasi vabade kohtade olemasolul. Koolikoha saamise eelduseks on sissekirjutus Viimsi vallas.

Õpilaste 2.-6. klassi ja 7.-9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile avalduse, lisades järgmised dokumendid:
– vanema (eestkostja) isikut tõendav dokument,
– õpilase isikut tõendav dokument,
– väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust,
– eelmise kooli direktori allkirja (ja pitseriga) kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht, kui koolivahetus toimub õppeaasta keskel,
– lapse tervisekaart.

Välisriigist tulnud õpilase puhul tuleb esitada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

Avalduse saab täita koolis kohapeal eelneval kokkuleppel õppejuhiga. Täpsem info Siiri Alamaa siiri.alamaa@randverekool.edu.ee

Õpilase koolist väljaarvamine

Õpilase koolist väljaarvamiseks esitab seaduslik esindaja digiallkirjastatud lahkumisavalduse, kuhu lisab, millises koolis laps õpinguid jätkab.
Kool väljastab avalduse alusel:
– ametliku väljavõtte õpilasraamatust,
– õpilase tervisekaardi,
– klassitunnistuse, vajadusel hinnetelehe.

Avalduse saab täita koolis kohapeal eelneval kokkuleppel õppejuhiga või saata e-posti teel siiri.alamaa@randverekool.edu.ee

Õppeaasta keskel lahkumise korral tuleb õpilasel tagastada raamatukogule õpikud ja laenutatud raamatud.Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee