Randvere Kool osales 2015. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojektis KAASAV KOOL

 

Projekti eesmärgid:  

  1. HEV õpilasi efektiivne ja plaanipärane kaasamine tavaklasside töösse, luues neile sobiva ja arendava õpi- ja kasvukeskkonna.
  2. Eripedagoogilise koolituse korraldamine õpetajatele
  3. Kaasavateks tyegevusteks sobiva inventari ja õppevahendite hankimine
  4. Tingimuste loomine vanema õe/venna programmi käivitamiseks.

 

Projekti eelarve:

Kuluartikkel Selgitus Summa
5504 Koolitused (TÜ: eripedagoogika kursus ja LÕK õppekava; Pille Kriisa meeskonnakoolitus: rasked kõnelused) 12807,99
5514 Infotehnoloogia (wifi võrk, dokumendikaamerad) 2239,30
5515 Inventar (tisleripingid, ühistegevuse ruumide mööbel) 2769,88
5524 Õppevahendid (muusikaõpetuse, kehalise kasvatuse, loodusõpetuse, käsitöö, kunsti, matemaatika ja õpiabirühmade õppevahendid ja vahendid pikapäevrühma tegevusteks) 13882,83
Kokku 31700,00

 

 

 Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee