ARENDUSMEESKONNAD RANDVERE KOOLIS

Arendusmeeskondade missioon on viia ellu kooli arengukava eesmärke. Iga meeskonna visiooni teokssaamise tähtaeg on 2024. aasta

 

Visioon: Randvere Koolis töötavad ja õpivad terviseteadlikud inimesed.

Eesmärgid:

 1. Liikumine: korraldada kampaaniaid ja võistlusi, mis kutsuvad rohkem liikuma.
 2. Toitumine: suunata õpilasi ja töötajaid teadlikumalt ja tervislikumalt toituma.
 3. Vaimne ja füüsiline tervis: luua tingimused kaasinimese märkamiseks ja koostööks, et kõik inimesed tunneksid ennast koolis hästi, olenemata erinevustes.
 4. Aja planeerimine: kujundada õpilastes ja töötajates lugupidavat suhtumist oma ajasse ja õppida seda tõhusalt kasutama.

Meeskond:

 1. Margit Šein (meeskonna eestvedaja)
 2. Kristi Laving
 3. Marion Rannu
 4. Anli Aja
 5. Airi Lüüsalu
 6. Mari Kauber

 

Visioon: Randvere Koolis töötavad ja õpivad keskkonnateadlikud inimesed, koolil on Roheline Lipp.

Eesmärgid:

 1. Säästmine: käivitada koolis ja kogukonnas energiat ja loodusvarasid säästvad tegevused.
 2. Taaskasutus: kasutada õppeprotsessis ning kogukonna ja kooli sündmuste korraldamisel taaskasutatavaid vahendeid ning propageerida taaskasutust eluhoiakuna.
 3. Loodushoid: kasvatada inimestes teadlikku suhtumist ümbritsevasse keskkonda.

Meeskond:

 1. Liina Savolainen (meeskonna eestvedaja)
 2. Roosika Kann
 3. Jaana Raimets
 4. Eve Kirmjõe
 5. Katrin Raaperi
 6. Kaire Rikolas

Visioon: Randvere koolis toimuvad lapsesõbralikud ja parimaid traditsioone kandvad peod, kontserdid etendused.

Eesmärgid:

 1. Kooli ja kogukonna sündmused: organiseerida kooli ja kogukonda ühendavaid kultuurisündmusi.
 2. Rahvakalendri tähtpäevad: tõsta au sisse eesti rahvakalendri olulised tähtpäevad ja tähistada neid.
 3. Kultuuriline identiteet: siduda erinevast rahvusest ja erinevate vajadustega inimesi erinevate sündmuste kaudu.

Meeskond:

 1. Virve Maasik (meeskonna eestvedaja)
 2. Mare Müürsepp
 3. Anli Aja
 4. Kristi Laving
 5. Eteri Parts
 6. Tea Reinberk
 7. Leena Sirp
 8. Michelle-Natali Omeljantšuk
 9. Marika Petti
 10. Geitrud Toater
 11. Liina Savolainen


Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee