ARENDUSMEESKONNAD RANDVERE KOOLIS

Arendusmeeskondade missioon on viia ellu kooli arengukava eesmärke. Iga meeskonna visiooni teokssaamise tähtaeg on 2024. aasta

 

Visioon: Randvere koolis on kõigil turvaline töötada ja õppida

Märksõnad:

 1. Kiusuennetus: kasvatada õpilastes soovi suhtuda kaasõpilastesse heasoovlikult
 2. Korrapidamine: tagada koolimajas ja kooli territooriumil järelvalve kiusujuhtumite avastamiseks ja ennetamiseks
 3. Kiusujuhtumite lahendamine: luua õpilastele võimalus jagada olukordi, milles nad tunnevad ennast ebamugavalt ja pakkuda neile tuge

Meeskond:

 1. Alari Allika (eestvedaja)
 2. Kaidi Klaas
 3. Marek Männik
 4. Ninel Sild
 5. Reet Aljas (hoolekogu esindaja)

Visioon: Randvere Koolis töötavad ja õpivad terviseteadlikud inimesed.

Eesmärgid:

 1. Liikumine: korraldada kampaaniaid ja võistlusi, mis kutsuvad rohkem liikuma.
 2. Toitumine: suunata õpilasi ja töötajaid teadlikumalt ja tervislikumalt toituma.
 3. Vaimne ja füüsiline tervis: luua tingimused kaasinimese märkamiseks ja koostööks, et kõik inimesed tunneksid ennast koolis hästi, olenemata erinevustes.
 4. Aja planeerimine: kujundada õpilastes ja töötajates lugupidavat suhtumist oma ajasse ja õppida seda tõhusalt kasutama.

Meeskond:

 1. Margit Šein (meeskonna eestvedaja)
 2. Kristi Laving
 3. Marion Rannu
 4. Anli Aja
 5. Airi Lüüsalu
 6. Mari Kauber
 7. Siim Jürimäe
 8. Anna Gretšenko (hoolekogu esindaja)
 9. Aina Saarma (hoolekogu esindaja)

Peaeesmärk: Randvere koolis töötavad ja õppivad inimesed juhivad oma elu.

Märksõnad:

 1. Koostöö: kasvatada õpilastes veendumust, et koos tegutsemine on edu võti.
 2. Ettevõtlik õpe: kanda hoolt selle eest, et koolis õppimine oleks mitmekesine, huvitav ja eluline.
 3. Loovus, iseseisvus, vastutus: anda õpilastele võimalus ise midagi ette võtta ja ettevõetu lõpule viia.

Meeskond:

 1. Stanislav Nemeržitski (meeskonna eestvedaja)
 2. Kaidi Klaas
 3. Kreete Rõõm

 

Visioon: Randvere Koolis töötavad ja õpivad keskkonnateadlikud inimesed, koolil on Roheline Lipp.

Eesmärgid:

 1. Säästmine: käivitada koolis ja kogukonnas energiat ja loodusvarasid säästvad tegevused.
 2. Taaskasutus: kasutada õppeprotsessis ning kogukonna ja kooli sündmuste korraldamisel taaskasutatavaid vahendeid ning propageerida taaskasutust eluhoiakuna.
 3. Loodushoid: kasvatada inimestes teadlikku suhtumist ümbritsevasse keskkonda.

Meeskond:

 1. Liina Savolainen (meeskonna eestvedaja)
 2. Roosika Kann
 3. Jaana Raimets
 4. Kreete Rõõm
 5. Eve Kirmjõe
 6. Katrin Raaperi
 7. Kaire Rikolas
 8. Stanislav Nemeržitski
 9. Aet Urbas
 10. Geitrud Toater

Visioon: Randvere koolis toimuvad lapsesõbralikud ja parimaid traditsioone kandvad peod, kontserdid etendused.

Eesmärgid:

 1. Kooli ja kogukonna sündmused: organiseerida kooli ja kogukonda ühendavaid kultuurisündmusi.
 2. Rahvakalendri tähtpäevad: tõsta au sisse eesti rahvakalendri olulised tähtpäevad ja tähistada neid.
 3. Kultuuriline identiteet: siduda erinevast rahvusest ja erinevate vajadustega inimesi erinevate sündmuste kaudu.

Meeskond:

 1. Virve Maasik (meeskonna eestvedaja)
 2. Anli Aja
 3. Kirsti  Haug
 4. Kristi Laving
 5. Eteri Parts
 6. Tea Reinberk
 7. Leena Sirp
 8. Michelle-Natali Omeljantšuk
 9. Ursula Zimmermann
 10. Marika Petti


Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee