ARENDUSMEESKONNAD RANDVERE KOOLIS

Arendusmeeskondade missioon on viia ellu kooli arengukava eesmärke. Iga meeskonna visiooni teokssaamise tähtaeg on 2024. aasta

 

Visioon: Randvere koolis on kõigil turvaline töötada ja õppida

Märksõnad:

 1. Kiusuennetus: kasvatada õpilastes soovi suhtuda kaasõpilastesse heasoovlikult
 2. Korrapidamine: tagada koolimajas ja kooli territooriumil järelvalve kiusujuhtumite avastamiseks ja ennetamiseks
 3. Kiusujuhtumite lahendamine: luua õpilastele võimalus jagada olukordi, milles nad tunnevad ennast ebamugavalt ja pakkuda neile tuge

Meeskond:

 1. Triin Hallik (meeskonna eestvedaja)
 2. Kaidi Klaas
 3. Alari Allika
 4. Jane Hiibus
 5. Ninel Sild
 6. Reet Aljas (hoolekogu esindaja)

Visioon: Randvere Koolis töötavad ja õpivad terviseteadlikud inimesed.

Eesmärgid:

 1. Liikumine: korraldada kampaaniaid ja võistlusi, mis kutsuvad rohkem liikuma.
 2. Toitumine: suunata õpilasi ja töötajaid teadlikumalt ja tervislikumalt toituma.
 3. Vaimne ja füüsiline tervis: luua tingimused kaasinimese märkamiseks ja koostööks, et kõik inimesed tunneksid ennast koolis hästi, olenemata erinevustes.
 4. Aja planeerimine: kujundada õpilastes ja töötajates lugupidavat suhtumist oma ajasse ja õppida seda tõhusalt kasutama.

Meeskond:

 1. Margit Šein (meeskonna eestvedaja)
 2. Kristi Laving
 3. Kärt Hallikas
 4. Marion Rannu
 5. Anli Aja
 6. Airi Lüüsalu
 7. Liina Savolainen
 8. Mari Kauber
 9. Kristi Kurist
 10. Anna Gretšenko (hoolekogu esindaja)
 11. Aina Saarma (hoolekogu esindaja)

Peaeesmärk: Randvere koolis töötavad ja õppivad inimesed juhivad oma elu.

Märksõnad:

 1. Koostöö: kasvatada õpilastes veendumust, et koos tegutsemine on edu võti.
 2. Ettevõtlik õpe: kanda hoolt selle eest, et koolis õppimine oleks mitmekesine, huvitav ja eluline.
 3. Loovus, iseseisvus, vastutus: anda õpilastele võimalus ise midagi ette võtta ja ettevõetu lõpule viia.

Meeskond:

 1.  Stanislav Nemeržitski (meeskonna eestvedaja)
 2. Kaidi Klaas
 3. Kreete Rõõm
 4. Kaia Vetevool

 

Visioon: Randvere Koolis töötavad ja õpivad keskkonnateadlikud inimesed, koolil on Roheline Lipp.

Eesmärgid:

 1. Säästmine: käivitada koolis ja kogukonnas energiat ja loodusvarasid säästvad tegevused.
 2. Taaskasutus: kasutada õppeprotsessis ning kogukonna ja kooli sündmuste korraldamisel taaskasutatavaid vahendeid ning propageerida taaskasutust eluhoiakuna.
 3. Loodushoid: kasvatada inimestes teadlikku suhtumist ümbritsevasse keskkonda.

Meeskond:

 1. Jaana Raimets (meeskonna eestvedaja)
 2. Siiri Alamaa
 3. Roosika Kann
 4. Liina Savolainen
 5. Kreete Rõõm
 6. Eve Kirmjõe
 7. Katrin Raaperi
 8. Kaire Rikolas
 9. Mare Müürsepp

Visioon: Kooliaed on rajatud. Õpilased ja õpetajad kasutavad usinalt rajatud kooliaeda õpieesmärkide saavutamisel. Kogukond ja koolipere panustavad ka edaspidi selle arengusse ja toimimisse.

Eesmärgid:

 1. Õuesõpe: luua tingimused õhinapõhiseks õppeks kooliaia mitmekesiseid võimalusi kasutades.
 2. Jätkusuutlik aiandus: pakkuda õpilastele võimalust looduse mitmekesisuse ja elurikkuse märkamiseks ning selle rakendamiseks permakultuuris ehk jätkuloomisel.
 3. Taluturg kooli: toetada õpilaste ettevõtlikkust aiasaaduste väärindamisel ja müümisel kogukondlike sündmuste raames.

Meeskond:

 1. Aet Urbas
 2. Kristina Markii
 3. Virve Maasik
 4. Aivar Ormus (lapsevanem)

Visioon: Randvere koolis toimuvad lapsesõbralikud ja parimaid traditsioone kandvad peod, kontserdid etendused.

Eesmärgid:

 1. Kooli ja kogukonna sündmused: organiseerida kooli ja kogukonda ühendavaid kultuurisündmusi.
 2. Rahvakalendri tähtpäevad: tõsta au sisse eesti rahvakalendri olulised tähtpäevad ja tähistada neid.
 3. Kultuuriline identiteet: siduda erinevast rahvusest ja erinevate vajadustega inimesi erinevate sündmuste kaudu.

Meeskond:

 1. Mare Müürsepp (meeskonna eestvedaja)
 2. Anli Aja
 3. Virve Maasik
 4. Michelle-Natali Omeljantšuk
 5. Jane Aljas
 6. Ahto Saluste
 7. Ursula Zimmermann
 8. Marju Mik (hoolekogu esindaja)


Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee