2018/19. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

11.10.2018
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli arengukava eelnõule;
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.
04.01.2019
Päevakord:
1. Hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta;
2. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta;
3. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.
12.03.2019
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli põhimäärusele.
05.06.2019
Päevakord:
1. Klasside õppe- ja kasvatustöö tulemuste kokkuvõtted. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja tunnustamine;
2. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
3. Põhikooli lõpetamise otsustamine;
4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse;
6. Õpilase lisaõppele jätmise otsustamine.

 

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee