Randvere kooli kasvamine

Randvere kool on kasvamas nii väliselt kui sisult.

  • 5. oktoobril 2021 allkirjastasid Viimsi Haldus OÜ ja Eviko AS lepingu Randvere kooli juurdeehituse ja kaasaegse ujula rajamiseks.

Kokku rajatakse 15 uut HEV-õpilaste klassiruumi. Veel sisaldab juurdeehitus teraapia-, loovus-, muusika- ja füsioteraapia ruume. Samuti on plaanis rajada multifunktsionaalne saal pindalaga 120 m2. Ujulasse rajatakse neljarealine 0,9-1,7m sügavune kaasaegne ja moodne bassein ning ujuma õppimiseks ja lõõgastuseks sobiv ülevooluga ja massaažidüüsidega väike bassein sügavusega 0,6-0,9 m. Laiendatakse rattaparklat. /Allikas: Viimsi vald/

 

  • Viimsi vallavolikogu otsustas 14. detsembril toimunud istungil, et 2022. aasta septembrist saab Randvere Koolist täismahus 9-klassiline põhikool.

2013. aastal avatud Randvere Koolis saavad hariduslike erivajadustega lapsed õppida juba praegu I, II ja III kooliastmes (kuni 9. klassini) lihtsustatud riikliku õppekava järgi. Riikliku õppekava kohaselt saab praegu aga Randvere koolis õppida I ja II kooliastmes (kuni 6. klassini).

Tänaseks on kooli lõpetanud kuus lendu. Seni on lõpetajad jätkanud õppetööd III kooliastmes (7. klassis) peamiselt Viimsi Koolis. Seetõttu on Viimsi Kooli õpilaste arv aga igal aastal suurenenud ning tänaseks on jõutud sisuliselt maksimaalse täituvuseni.

Randvere kooli õpilaste arv on alates avamisest järjest kasvanud ning järgmise kuue aasta jooksul on Randvere Kooli minemas üle 60 esimese klassi õpilase igal õppeaastal. 2022. aasta septembriks valmib kooli juurdeehitus, mis võimaldab järgmise aasta 1. septembrist Randvere Koolil hakata kasvama täismahus põhikooliks. Tänu sellele saavad kõik Randveres alustanud õpilased jätkata kooliteed tuttavas õppeasutuses.

25. novembril toimunud Randvere Kooli hoolekogu avaldas samuti soovi ja toetust kooli täielikuks põhikooliks kasvamisele, sest kogukonna jaoks on väga oluline, et lapsed saavad põhihariduse omandada kodulähedases koolimajas. /Allikas: Viimsi vald/

Fotol Randvere kooli hoolekogu

  • Veebruar 2022 – juurdeehitus droonilennult.

Video: Mihhail Spiridonov

 

  • 30. mail pandi nurgakivi Randvere Kooli juurdeehitusele, millega lisandub kooliõpilastele ujula, erivajadustega õpilastele klassiruumid ja rattaparkla. Uus hoone valmib käesoleva aasta lõpuks.

Randvere Kooli juurdeehitusega lisandub 15 uut klassiruumi ja kaasaegne ujula. Ujulasse rajatakse neljarealine 1,1-1,8 meetri sügavune bassein ning multifunktsionaalne väike bassein sügavusega 0,9 meetrit. Rajatav uus kompleks annab olulise leevenduse ka haridusliku erivajadusega õpilaste õpitingimustele, sest valmivad nende vajadusi arvestavad klassiruumid. Veel sisaldab juurdeehitus teraapia-, loovus-, muusika- ja füsioteraapia ruume, vahetunniruume ja multifunktsionaalset saali pindalaga 120 ruutmeetrit. Juurdeehituse kogumaksumuseks on veidi alla 4 miljoni euro.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul on vallavalitsuse prioriteediks arendada ja tugevdada haridus- ja sportimisvõimalusi Viimsi vallas. „Viimsi vallas on palju lapsi ja noori inimesi. Seetõttu on väga oluline, et oleks tagatud kvaliteetsed õppimis-, sportimis- ja hobitegevuste võimalused. Täna nurgakivi saanud kooli juurdeehitus on suur samm selles suunas, et Viimsis hariduse omandamine oleks kaasaegne, laste vajadusi arvestav ja kvaliteetne.“

Nurgakivi panekul pandi tavakohaselt kaasa ka ajakapsel, mis sisaldas viimast Viimsi Teataja numbrit, Randvere koolilaste loomingut ja kooli tänaseid andmeid.
Viimsi vallavolikogu aseesimehe ning eelarvekomisjoni aseesimehe Jan Trei sõnul on juurdeehituse realiseerumise nimel kaua pingutatud ning see on oluline samm. „Usun väga sellesse, et uus kompleks annab Randvere Kooli perele väga head tingimused ja tõstab rahulolu nii õpilaste kui ka pedagoogide hulgas. See on väga oodatud, suur ja oluline projekt kogu valla hariduskeskkonna kontekstis. Näiteks algkooli tasemel on ujumisõpe kohustuslik, aga seda pakutakse seni vaid Viimsi koolis, mida kasutab korraga neli kooli,“ selgitab Trei.

Randvere Kool alustas tööd 2013. aastal 6-klassilise koolina, kus muuseas õpetatakse lapsi ka lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava alusel põhikooli tasemel. Ettevalmistused koolihoone laiendamiseks alustati juba 2019. aastal. Juurdeehituse projekteeris Inga Raukas Arhitektuuriagentuur OÜ-st, kelle projekteeritud on ka Randvere Kooli teised hooned. Juurdeehitusega lisandub koolile 2303 ruutmeetrit pinda. /Allikas ja fotod: Viimsi vald/

 

  • Juuni 2022 – ujula valmimine

Video: Mihhail Spiridonov

  • 2. august 2022 – sarikapidu

Täna pärastlõunal eemaldati Randvere kooli juurdeehituselt pärg, mis märgib seda, et hoone valmimisele liigutakse jõudsalt vastu. Pärja eemaldas kooli direktor Stanislav Nemeržitski. Haridusvaldkonna abivallavanem Marju Aolaidi sõnul on hea meel näha, et ehitus edeneb jõudsalt ja koolipere saab peagi kauaoodatud ruumides tegutsema hakata.

Randvere kooli juurdeehitusega lisandub kooli kooli 1️5️ uut klassiruumi ja ujula, kuhu rajatakse neljarealine 1,1-1,8 meetri sügavune bassein ning multifunktsionaalne väike bassein sügavusega 0,9 meetrit.

Rajatav hoone annab olulise leevenduse haridusliku erivajadusega õpilaste õpitingimustele, sest valmivad nende vajadusi arvestavad klassiruumid. Veel sisaldab juurdeehitus teraapia-, loovus-, muusika- ja füsioteraapia ruume, vahetunniruume ja multifunktsionaalset saali pindalaga 1️2️0️ ruutmeetrit. Juurdeehituse kogumaksumuseks on veidi alla 4️. miljoni euro./Allikas ja fotod: Viimsi vald/

  • 22. oktoober 2022 – kerkib, kerkib.

Video: Mihhail Spiridonov

  • 25. oktoober – HEV õpetajad, tugimeeskond ja juhtkond käisid tutvumas juurdeehitusega.
  • 16. jaanuar 2023 – Randvere kooli juurdeehituse valmimine viibib, kuid usume, et saame ägeda kingituse kooli juubeliks.

Kooli ehitaja on esitanud Viimsi vallavalitsusele ja töö tellinud Viimsi Haldus OÜ-le palve leppida juurdeehituse valmimise uueks tähtajaks 28. märts 2023 seoses ettevõttel tekkinud tarnekeerukustega ja ehitussektori üldise toimimise probleemidega.

2021. aastal sõlmitud lepingu järgi oleks pidanud kooli juurdeehitus valmima 1. septembriks 2022. Möödunud aasta juunis lepiti uueks ehitusobjekti valmimise ajaks 31. detsember 2022. Detsembrikuu alguses pöördus ehitaja tööd tellinud Viimsi Haldus OÜ ja Viimsi vallavalitsuse poole ettepanekuga, milles viitab, et probleemid ehitussektoris ei võimalda töid graafikujärgselt lõpetada. Ühtlasi esitas ettevõte palve pikendada tööde tähtaega kuni 28. märtsini. Ehitaja sõnul on näiteks üheks viivituse põhjuseks see, et aknad ei valmi tähtaegselt. Selle ja teiste tarneraskuste tõttu ei ole võimalik töid planeeritud kiirusel edasi teha.
Viimsi vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni esimees ja Viimsi Haldus OÜ nõukogu liige Antoon van Rensi sõnul on äärmiselt oluline, et juurdeehitus saaks valmis.

„Randvere kooli juurdeehitus on väga oluline. Muidugi on siin küsimus, millisel määral saab ehitusettevõtjale vastu tulla ja kuidas tekkinud olukorda lahendada. Näiteks uue hanke korraldamine ehituse lõpetaja leidmiseks lükkaks ilmselt selle projekti lõputähtaega veelgi rohkem edasi. Praeguses keerulises olukorras on minu hinnangul vaja kõigi osapoolte tihedat koostööd lahenduste leidmiseks,“ kirjeldas Antoon Van Rens.

Ehitaja on esitanud täiendatud ehitusgraafiku ja andnud pidevalt ülevaadet tarnete kohta. Viimsi Haldus viib läbi pidevat seiret ehitusprotsessi üle, et mistahes esile kerkivad probleemid saaksid operatiivselt lahendatud. /Allikas: Viimsi vald

PILDIGALERII

Kliki pildil ja näed seda suuremalt.Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee