RANDVERE KOOL – KAASAV KOOL

Põhiväärtus koolis on
ÕPPIJA
Koolis on aukohal õppija arengu toetamine. Randvere kooli õpilased on aktiivsed õppijad, kes võtavad osa oma õppimise eesmärgistamisest, õpivad iseseisvalt ja koos teistega, hindavad oma kaaslasi ja ennast ning arutlevad oma õppimise üle ja juhivad
seda.

Põhiväärtused

 

Õppijakeskset kooli toetavad väärtused on

KESKKOND = kool + kogukond + loodus

Loome koolis sellise keskkonna, kus on turvaline ja huvitav õppida. Hoiame kokku ja teeme erinevaid tegevusi koos kogukonnaga, et ümbritsevat keskkonda veel paremaks muuta. Kasutame õppimisel kõiki meie ümber olevaid võimalusi.

TERVIS = liikumine + mäng + toit

Liikumine ja mängimine, eriti õues liikumine, ja tasakaalustatud toit teeb rõõmsaks, tugevdab organismi ja tõstab aktiivsust. Mängu kaudu avaneb lastele terviklik maailmapilt, nad mõistavad paremini elu seaduspärasusi ja tahavad veel rohkem õppida.

KOOSTÖÖ = märkamine + üksteise aitamine + tunnustamine

Õppimine on õpilaste, õpetajate ja vanemate koostöö. Märkame enda ümber erinevaid vajadusi, anname üksteisele tagasisidet eesmärgiga muuta oma õppimist ja tööd paremaks. Tunnustame kordaminekuid ja pakume võimalusi eneseületuseks.

LOOVUS = nutikus + avastamine + ettevõtlikkus

Õppimine on mitmekülgne uurimistegevus, et avastada midagi uut või kasutada olemasolevat teisiti. Laste nutikus ja IKT-vahendite NUTIkus viivad sihile, kui toetame õpilaste ettevõtlikkust, lubame õppimise käigus valikuid teha, eksida ja vastutust võtta.

 

MISSIOON

Randvere Kool on õppijakeskne kaasav kogukonnakool.

 

VISIOON
Randvere Kool on 2030. aastal Eesti õppijakesksete kaasavate kogukonnakoolide praktika- ja kompetentsikeskus.

 

RANDVERE KOOLI LAUL

Randvere Kooli laulusõnad >> Randvere Kooli laulRandvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee