RANDVERE KOOLI VANEMATEKOGU

§ 7. Kooli vanematekogu
(1) Kooli Vanematekogu (edaspidi vanematekogu) on alaliselt tegutsev organ, mis koosneb Kooli õpilaste vanematest ning kelle ülesanne on olla koostööpartneriks ning nõuandjaks Kooli direktorile, juhtkonnale, hoolekogule ja õpetajaskonnale arengusuundade väljatöötamisel, õpilastele soodsate arengutingimuste loomisel, õppe- ja huvitegevuse ning tugiteenuste võimaluste mitmekesistamisel, õpilasi puudutavate oluliste otsuste langetamisel ja lastevanematele koolituste pakkumisel.
(2) Vanematekogu liikmeteks on igast klassist vähemalt üks vanem, kes valitakse iga õppeaasta alguses kooli iga klassi vanemate koosolekul.
(3) Vanematekogu valib õppeaasta esimesel koosolekul esindajad Kooli hoolekogusse arvestusega, et iga klassiaste ja eriklassid on hoolekogus esindatud.
(4) Vanematekogu soovitused omavad kogu kooli vanemate laiapõhjalist mandaati.
(5) Vanematekogu esimese koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

(Randvere Kooli põhimäärus)

VANEMATEKOGU LIIKMED 2023/24. ÕPPEAASTAL

Klass ja esindavad lapsevanemad Klass ja esindavad lapsevanemad Klass ja esindavad lapsevanemad
1. a klass: Margus Moorits, Pilary Viin 4.a klass: Kristlin Nagel 7. a klass: Jaanus Pauts, Raivo Sormunen
1. b klass: Dina Kubi, Kerli Rentov 4.b klass: Keit Parts, Grethen Teppan 7. b klass: Aivar Ormus, Sirli Mangus
1. c klass: Jüri Mets, Silver Jõekalda 5.a klass: Marit Pilbas, Keity Kivest 7. c klass: Kristi Ploom, Kersti Kruusmann
2. a klass: Jaak Sepp, Pirjo Salvet 5. b klass: Merle Rüütel, Triin Kõrgmaa 8. a klass: Marko Laving
2. b klass: Keiti Kattai, Hiis Villmann 6.a klass: Raul Leemet, Helen Orav-Kotta 8. b klass: Toomas Allikas, Katrin Raaperi
2. c klass: Grethen Teppan 6.b klass: Jaan Raudsepp, Liisa Kuura 8. c klass: Kristi Kelder-Eha
3. a klass: Kristi Ploom Eriklassid: Ranek Runthal (2s/3s), Aina Saarma (9TU/9p1b), Katre Plaan (9h), Marelle Lausmaa (5t)
3. b klass: Gerli Saareleht, Karl Mänd

 

Vanematekogu esimees: Pilary Viin

Aseesimees: Aivar Ormus

Vanematekogu koosolekute protokollid

23. jaanuar

20. veebruarRandvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee