Uudised

Article featured image
11.02.15

Klassiõpetajate koostööprojekt

11.veebruaril kogunes Innove ESF progammi “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014” projekti „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“ raames Randvere kooli Kuusalu, Haabneeme ja Viimsi koolide klassiõpetajad, et tutvuda üldõpetuse rakendamise võimalustega I kooliastmel. Päeva õnnestumisse panustasid õpetajd Kristi Laving, Kirsti Esperk ja Kristi Sinimets koos 2. klassidega ning õppejuht Siiri Alamaa. Suur tänu kõigile!

Innove_1

Üldõpetus on taasavastatud  vana pedagoogiline lähenemisviis, mille eesmärgiks on luua õppijate jaoks tingimused võimalikult tervikliku maailmapildi tekkimiseks. Külalised osalesid üldõpetusest parema ettekujutuse saamiseks koguni kolmes 2. klasside tunnis ja tegid ka ise lastega mõned tegevused kaasa. Näiteks aarete jahi mäng haaras nii lapsi kui õpetajaid.

Pärast tunnikülastusi toimus arutelu gruppides, kus toodi välja üldõpetuse eelised aineõpetuse ees lähtuvalt järgmistest aspektidest: eesmärkide seadmine, õpilaste valikuvõimalused ja pingutus, koostöö, tagasiside andmine, enesehindamine ja kaasõppija hindamine ning õpitulemuste saavutamine. Ühiselt jõuti arusaamani, et üldõpetus toetab õppija arengut eelkõige koostööoskuste ja enesehindamise osas. Lisaks tõdeti, et üldõpetuslik lähenemisviis kasvatab kindlasti laste koolirõõmu, õpimotivatsiooni, julgus arvamust avaldada ning oskust kuulata ja ise õppida.Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee