Uudised

Article featured image
28.09.16

Koos on huvitavam

Esimese poolaasta jooksul osaleb kool ühisprojektis „Koos on huvitavam“. Projekt kaasab kaht üldhariduskooli ja 397 õpilast: Maardu Gümnaasium (1.-3.klassid, HEV klassid, keelekümblusklassid, kokku 206 vene kodukeelega ja 15 eesti kodukeelega õpilast) ning Randvere Kool (1.-3. suured klassid, väikesed klassid, kokku 176 eesti kodukeelega õpilast). 

Iga klassiaste kohtub partneritega 4 päeval, 2 päeval oma koolis ja 2 päeval partnerkoolis. Toimub keelepäev, reaalainete päev, kaunite kunstide päev ja karjääripäev.

Projekti eesmärgid:

  1. luua tingimused üldhariduskoolide vahelisele koostööle eesmärgiga kinnistada eesti keel suhtluskeelena Eestis elavate erinevatest rahvustest noorte vahel;
  2. väärtustada etnilist ja keelelist mitmekesisust Eestis;
  3. eesti keelest erineva emakeelega ja eesti keelest erineva õppekeelega õppijatele võimaluste tagamine eesti keele omandamiseks iseseisva keelekasutaja tasemel.

Esimene kokkusaamine (4. klassid ja väikesed klassid) toimus eelmisel nädalal. Kasutati erinevaid aktiivõppemeetodeid, ülesannete lahendamiseks kasutati põnevaid digikeskkondi.

maardu21 maardu51 maardu61 maardu71 maardu81 maardu91 maardu101 maardu111 maardu121 maardu131 maardu141Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee