Uudised

Article featured image
02.10.16

Nutitund igasse kooli!

Telia Eesti, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Informaatikaõpetajate Selts kutsuvad EV100 raames koole üles osalema projektis “Nutitund igasse kooli!”

Randvere kool võitis projektis osalemise eest septembrikuu auhinna Linda Liukase “Tere Ruby!”.

Facebooki-postitus, mis meie koolile võidu tõi oli järgimine:

“Randvere kool alustas eelmisel õppeaastal digiõppepäevadega ning kui olime saanud nii vanematelt kui ka õpilastelt positiivset tagasisidet, julgesime jätkata sellise õppekorraldusega ka sellel õppeaastal. Digiõppepäevad toimuvad ühe korra trimestris.
Mis need digiõppepäevad on?
Digiõppepäev on koolipäev, mil 2.-6. klassi õpilased osalevad õppetöös kodus kasutades nutivahendeid. Nendele õpilastele, kel kodus puudub interenetiühendus või töövahend, millega saab ülesandeid sooritada, on tagatud võimalus kasutada kooli sülearvuteid ja/või tahvleid ning järelvalve.
Digiõppepäeva eesmärk on aidata kaasa ettenähtud digipädevuste saavutamisele, toetada iseseisvalt töötamise oskust, oskust tegutseda vastavalt tööjuhenditele, funktsionaalse lugemise oskust.
Tegelikult arendab digiõppepäev veel ajaplaneerimisoskust ja vastutuse võtmist enda õpiülesannete sooritamise eest.
Samal ajal, kui õpilased digiõppepäevadel kodus õpitulemuste saavutamise nimel töötavad, saavad õpetajad osaleda koolitustel või arenduspäevadel, mis muidu toimuksid kas vaheaegadel või niigi vähese üldtööaja arvelt.
Õpiülesanded, millega õpilased kodus tegelevad, on õpetajad eelnevalt postitanud kas Stuudiumi Terasse või on loonud selleks vastava veebilehe/blogi.
Randvere koolis on vastutab küll digiõppepäevade eest haridustehnoloog, kuid ilma suurepäraste õpetajate ja koostööta oleks selliste päevade organiseerimine üsna raske.
Üks näide digiõppepäevade tarbeks loodud veebilehest:
http://digi6ppep2evad.weebly.com/Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee