Uudised

Article featured image
17.05.22

Õppepäevad Rohelise kooli võrgustiku õpilastele

Randvere kooli 5.-6.kl noored said maikuus osa võtta kahest õppepäevast, mis mõeldud Rohelise kooli töörühmades tegutsevatele õpilastele. Päevakavas oli tegevusi nii Rohelise kooli teemadel sh noorte omavahelised kogemuste jagamised kui aktiivõppeprogrammid/ ekskursioonid hetkel aktuaalsetel keskkonnateemadel „Elurikkus ja kliimamuutused“.

3. mail Aegna saarel

Õppepäev viis meid laevaga 3 km2 Aegna saarele, mis oma tekkeloo, merelise asendi, iseäraliku pinnamoe ja veerežiimiga moodustab ainulaadse ökosüsteemi. 85% saare pinnast on kaetud eritüübiliste metsadega ja vaid 10 km pikkusel rannajoonel paikneb üle kümne rannatüübi. Õppepäeval saime osa selle pisikese ökosüsteemi kujunemisloost, erinevatest metsatüüpidest ja rannikumere elustikust (imetajad, linnud, kalad, selgrootud, taimed). Tutvusime maastikukaitseala kaitse-eesmärkidega, kaitsealuste liikidega ning tallamisõrnade kooslustega. Arutlesime ka Läänemere seisundi ja kaitse vajaduse üle. Õpilased pandi rühmades mereranna bingojahti pidama, ikka õppimise eesmärgil.

Kokku osaleti pikal päeval lausa kolmes õppeprogrammis: Aegna metsatüübid, Kaitsealused kooslused, Mere ökosüsteem ja kuulati loengut mereprügist.

Randvere kooli esindasid 6. kl RK noored õpilased Johanna, Laureen ja Polina Filippa.

Lisaks meie koolile osalesid veel Tallinna Pääsküla kooli, Tallinna Tehnikagümnaasiumi, Värska Gümnaasiumi, Kohila Gümnaasiumi, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 5.-8.kl õpilased.

11. mail Tallinna loomaaias

Loomaaia Polaarium oli igati sobiv koht kliimamuutuste teema käsitlemiseks. Osaleti õppeprogrammis „Kliimamuutused ja jääkarud“. Vahvate jääkarude juures oli paslik arutleda, millised tegurid põhjustavad kliima soojenemist ning kuidas inimesed saavad olukorda leevendada. Programmile järgneval ekskursioonil tutvustas loomaaia giid lisaks loomadele ka erinevaid elupaiku.

Sarnaselt Aegna päevakavale, said õpilased tuttavaks teiste koolide töörühmade liikmetega ja erinevate õppeasutuste Rohelise kooli esindajad jagasid oma huvitavaid kogemusi. Koos mõeldi, missugused koostegevused võiksid veel tulevikus noori huvitada.

Randvere kooli esindasid 5. kl RK noored õpilased Johanna, Maarja, Nelli, Amelia.

Lisaks meie koolile osalesid veel Tallinna Pääsküla kooli, Gaia kooli, Lüganuse kooli, Kohila Gümnaasiumi, Rakke Kooli ja Jüri Gümnaasiumi 5.-8.kl õpilased.

Mõlemal õuesõppepäeval pani ilmataat osalejad proovile – Aegnal saadi läbilõikavat tuult ja külma ning loomaiapäeval vihma. Kevadine päike pakkus aga mõlemas kohas tröösti.

Olenemata ilmataadi viguritest, olid kõik osalejad väga rahul ja tänulikud Tartu Loodusmaja korraldatud sisevõrgustku üritustega.

#randvererohelinekoolRandvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee