Uudised

Article featured image
14.12.21

Randvere kool sügisest täismahuline 9-klassiline kool

Viimsi vallavolikogu otsustas 14. detsembril toimunud istungil, et 2022. aasta septembrist saab Randvere Koolist täismahus 9-klassiline põhikool.
2013. aastal avatud Randvere Koolis saavad hariduslike erivajadustega lapsed õppida juba praegu I, II ja III kooliastmes (kuni 9. klassini) lihtsustatud riikliku õppekava järgi. Riikliku õppekava kohaselt saab praegu aga Randvere koolis õppida I ja II kooliastmes (kuni 6. klassini).

Tänaseks on kooli lõpetanud kuus lendu. Seni on lõpetajad jätkanud õppetööd III kooliastmes (7. klassis) peamiselt Viimsi Koolis. Seetõttu on Viimsi Kooli õpilaste arv aga igal aastal suurenenud ning tänaseks on jõutud sisuliselt maksimaalse täituvuseni.

Randvere kooli õpilaste arv on alates avamisest järjest kasvanud ning järgmise kuue aasta jooksul on Randvere Kooli minemas üle 60 esimese klassi õpilase igal õppeaastal. 2022. aasta septembriks valmib kooli juurdeehitus, mis võimaldab järgmise aasta 1. septembrist Randvere Koolil hakata kasvama täismahus põhikooliks. Tänu sellele saavad kõik Randveres alustanud õpilased jätkata kooliteed tuttavas õppeasutuses.

25. novembril toimunud Randvere Kooli hoolekogu avaldas samuti soovi ja toetust kooli täielikuks põhikooliks kasvamisele, sest kogukonna jaoks on väga oluline, et lapsed saavad põhihariduse omandada kodulähedases koolimajas.

Fotol Randvere kooli hoolekogu, kes oma esimesel koosolekul avaldab toetust kooli ümberkorraldamiseks ja tavaklassidele 3. kooliastme avamiseks.

Allikas: Viimsi valdRandvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee