Uudised

Article featured image
08.11.19

Randvere Kooli õpetajad käisid ennast täiendamas nii Lõuna- kui Põhja-Euroopas!

Tänu Erasmus+ programmile on Eesti õpetajatel läbi õpirände võimalik ennast täiendada erinevates Euroopa riikides. Seda võimalust kasutasid ka mitmed Randvere Kooli õpetajad. Külastatud sai riike eksootilisest Hispaaniast põhjanaabri Soomeni!

Mida kujutab endast Erasmus + õpiränne?

Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm. See on üleeuroopaline õpirände programm, mis annab võimaluse näha, kuidas õppimine, õpetamine ja haridussüsteem tervikuna teistes riikides välja näeb. Kuna õpetaja töös on ülimalt oluline ennast pidevalt täiendada ja omada laia silmaringi, annab Erasmus+ programm selleks suurepärase võimaluse! Randvere Kooli projekti eesmärk oli õpetajate toetamine uute õpetamismeetodite ja õpistrateegiate rakendamisel kaasava hariduse tingimustes. Projektis osales kümme õpetajat. Projekt kestis 1. juunist 2018 kuni 30. novembrini 2019.

Kus käidi ja mida nähti?

Kohe 2018/ 2019 kooliaasta alguses käisid eriklassiõpetaja Aet Urbas ja õppejuht Siiri Alamaa töövarjuna Helsingis Malmin peruskoulus. Eriklassiõpetaja sai teadmisi tõhusast ja sihipärasest autismispektri häirega õpilaste kaasamisest. Õppejuht tutvus, kuidas Soome koolis korraldatakse kõigi tuge vajavate õpilaste õppe- ja kasvatustööd. Samuti loodi uusi kontakte koostöö arendamiseks rahvusvahelisel tasandil.

Randvere kooli saksa ja inglise keele õpetaja Ruth Rappold osales aga 15-20. oktoobril toimunud koolitusel Itaalias, Firenzes. Koolitusel keskenduti veebis olevatele õppematerjalidele ning sellele, kuidas muuta tunde mitmekülgsemaks laulude ja draamaõpetuse abil.

Uusi kogemusi said ka klassiõpetajad Kaidi Klaas ja Kadri Käsk, kes külastasid Portugali, kursuse teemaks oli kaasav haridus. Eriklassi õpetaja Margit Šein aga täiendas end erivajadustega laste suunal Prahas.

Veebruari alguses osales Randvere Kooli klassiõpetaja Ljubov Erik kaasava kooli teemalistel kursustel Kreekas. Kursused olid üles ehitatud väga huvitavalt ning sisukalt – kaasava hariduse õpitubade, koolikülastuse ning loengute kõrvalt ei puudunud ka huvitavad arutelud teiste osalistega teemadel, milline on kaasava hariduse seis nende riigis ja koolis.

Kõrgelt hinnatud Soome koolisüsteemis ei pidanud pettuma

Soomet külastati õpirände raames koguni kolm korda. Klassiõpetaja Kaidi Klaas külastas peale Portugali ka Latokartano kooli Soomes, kus õpivad üheskoos nii eestlased kui ka muud Soomes elavad rahvused k.a soomlased ise. Kaidi sõnul oli kõige huvitavam jälgida õpet sealses liitklassis ja näha kaasava hariduse rakendumist Soome näitel, mis on üllatavalt sarnane Randvere Kooli omaga. Samuti käisid Soomes Randvere Kooli õpetajad Virve Maasik ja Tiina Lehismäe, kes täiendasid ennast Kilonpuisto koolielu vaatlemisega. Eesmärgiks oli erivajaduste lastega töö jälgimine ja võrdlemine oma oskustega Randvere Koolis. Vaadeldi ühtekokku 13 ainetundi. Soome haridussüsteem on Eestile alati eeskujuks olnud, neilt on meil nii mõndagi õppida, leiavad õpirändel käinud õpetajad.

Viimseks õpirändeks jäi õpetaja Mirjam Mätliku õppereis Hispaaniasse, Mallorcale, kus ta sai osa võtta erinevatest inglise keele tundidest, ühest inglise keelsest kunstitunnist ja õppekäikudest. Mirjam käis töövarjuks koolis nimega Ramon Llulli instituut, mis on väga tihedalt seotud Mallorca saare kultuuri ja hariduse ajalooga. 2016. aastal täitus koolimajal 100 aastat selles hoones. Õppekeskus asutati juba aastal 1835 aga 1916. aastani asus see praeguses Monti-Sioni kloostris. See on esimene hariduskeskus Hispaanias, kus hakati jagama keskkooliharidust, mistõttu peetakse seda esimeseks Hispaanias asutatud instituudiks.

Pilk väljapoole andis jaksu ja motivatsiooni edasiseks!

Kõik õpirännetel osalenud õpetajad said jagada oma kogemusi ja uusi teadmisi ka kolleegidega. Selleks korraldati peale iga õpirännet koolis väike töötuba, kus said osaleda nii Randvere Kooli õpetajad, kui tugispetsialistid. Kõik projektis osalenud õpetajad kinnistasid, et teiste riikide külastamine ja sealse koolielu nägemine andis palju juurde ja avardas silmaringi. Samuti sai juurde õpitud uusi oskusi ja õppemeetodeid, mis ehk Eestis nii tuntud ei ole. Õpiränne annab õpetajate sõnul hea võimaluse enesetäienduseks, kuid eelkõige motiveerib tegema oma tööd veelgi paremini!

 Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee