Uudised

Article featured image
27.07.21

Randvere Kooli uus direktor

Randvere Kooli uueks direktoriks valiti Stanislav Nemeržitski, kes asub ametisse 23. augustil 2021.

✏️ Stanislav Nemeržitski on omandanud magistrikraadi psühholoogias ja doktorikraadi kasvatusteadustes Tallinna Ülikoolis.

✏️ Stanislav on töötanud Tallinna Ülikoolis õppejõuna ning juhtinud viimati viis aastat Virtsu Kooli. Täiendkoolitusena on ta läbinud alustavate koolijuhtide programmi ja haridusinnovatsiooni meistriklassi kursuse.

✏️ Doktoritöös uuris Stanislav loovust koolikeskkonnas, keskendudes õpilaste ja õpetajate arusaamale sellest, mis teeb ühest koolist loovust soodustava keskkonna. Kuna loovus on Randvere Koolis üks põhiväärtustest, mis õppijakesksust toetab, on Stanislavi huvi selle avaldumise, soodustamise ja reaalselt töötavate praktikate vastu väga suur.

✏️ „Randvere koolipere saab Stanislavi näol endale tegusa, kasvatusteaduste doktorikraadiga juhi. Kindlasti saame endale hea koostööpartneri ja kolleegi, kes viib ellu arengukava visiooni ja hoiab tugeva kogukonnakooli taset. Häid kogemusi kogukonna kaasamisel on ta saanud Virtsu Kooli juhtimisel ja arendamisel. Valimiskomisjoni toetus talle oli konsensuslik“ sõnas Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

✏️ „Stanislav on väga oodatud meie tublide koolijuhtide perre. Loodan, et uus koolijuht elab kiiresti koolielusse sisse. Toetame teda igati“ ütles Viimsis haridusvaldkonda kureeriv abivallavanem Marju Aolaid.

✏️ „Põhikooli üks suuremaid väljakutseid on tunda ära õpilaste potentsiaal ja pakkuda noorele õppijale ja tulevikutegijale tasakaalustatud ja turvalist mitmekesisust lisaks riiklikule õppekavale. Lisaks võimalusele oma õppimist kujundada, õpitakse oma tulemuste eest vastutama ja seeläbi oma õppimisprotsessi ise juhtima. Oluline on õppida tegema teadlikke valikuid, küsima alati “miks”- miks teen üht või teist valikut, milliste takistustega pean arvestama ja mida see tähendab minu kaaskondsetele,“ ütles uus koolijuht Stanislav Nemeržitski.

✏️ Arvestama peab erineva taustaga laste ja nende vanematega, toetada ka vanemaid elukestva õppe suunal. Stanislav valdab lisaks eesti keelele ka vene ja inglise keelt.

✏️ “Oluline on rakendada parimaid praktikaid, mis on kogutud maailmast, läheneda oma elule ja tööle teaduspõhiselt, “ arutleb värske kasvatusteaduste doktor Randvere kooli uue juhina tööle asudes.

Viimsi Vallavalitsus ja ka Randvere koolipere tänab väga Leelo Tiisvelti, kes on olnud Randvere Kooli ülesehitaja ja andnud Viimsi hariduselu arendamisel erakordse panuse. Soovime Leelole edu ja kordaminekuid edaspidistes tegemistes!

Pikem tutvustav intervjuu Stanislaviga ilmub augustikuu Viimsi Teatajas.

Tere tulemast, Stanislav!

 

 Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee