Uudised

Article featured image
05.09.23

Randvere koolis harjutatakse läbi massevakuatsioon

11. septembril toimub Viimsi vallas üleriigilise kriisiõppuse „Crevex“ osaõppus „Cobalt Blue“, mille raames mängitakse läbi Randvere kooli massevakuatsioon.

Viimsi vallavalitsus korraldab 11. septembril Viimsi vallas väliõppuse „Cobalt Blue“, mille raames viiakse läbi Randere koolis reaalne massevakuatsioon. Kevadel harjutati sama stsenaariumit koos kooliga lauaõppusel ja järgmisel nädalal tehakse harjutus läbi reaalses elus.

Viimsi valla kriisikomisjoni ja -staabi juhi vallavanem Illar Lemetti sõnul on tegemist olulise võimalusega õppida ja katsetada oma võimekusi.
„Kohalikel omavalitsustel peab olema valmisolek appi tulla olukorras, kus riiklikud ressursid on hõivatud muude ülesannetega. Just seda me ka õppusel läbi mängime, sest Päästeamet on stsenaariumi järgi esitanud vallavalitsusele abipalve evakuatsiooni läbiviimiseks – nad ise on hõivatud Muuga sadamas suuremahuliste päästetöödega,“ selgitas Lemetti, kelle sõnul aitab õppus proovile panna kriisikomisjoni ja -staabi töö ning testida olemasolevaid võimekusi.

„Oleme teinud selleks õppuseks ettevalmistusi pikka aega ja teinud sihikindlalt tööd üleüldise kriisivalmiduse parandamiseks. Kevadine sama stsenaariumi läbiharjutamine lauaõppusena andis hea platvormi kitsaskohtadega tegelemiseks ja nüüd saame reaalsuses juba proovida oma olemasolevaid võimekusi,“ ütles Lemetti.

Randvere kooli evakuatsioon on osa riiklikust suurõppusest

Kooli evakuatsiooniõppus on osa üleriigilisest kriisiõppusest Crevex 2023, mille stsenaarium näeb ette suuremahulist õnnetust Muuga sadamas, mis toob kaasa paljudes piirkondades massevakuatsiooni vajaduse. Kuna Päästeamet on suuremahulise päästesündmusega hõivatud, palutakse kohaliku tasandi evakuatsioon läbi viia Viimsi vallavalitsusel. Stsenaarium näeb ette, et koolipere evakueeritakse ühistranspordiga Viimsi kooli ruumidesse, kuhu seatakse üles vastuvõtupunkt.

Kevadel toimusid õppuse osas infotunnid Randvere kooli töötajatele ja lapsevanematele. Eraldi kohtuti koolis õppivate HEV laste vanematega, et õppuse kulg läbi rääkida ja riskid maandada.

„Loodan kõigi inimeste mõistvale suhtumisele, sest see on oluline samm meie kriisivalmiduse tõstmisel. Kuna õppust viiakse läbi võimalikult realistlikes tingimustes, siis mingil moel see kindlasti häirib osade inimeste harjumuspärast igapäevast elurütmi,“ ütles vallavanem Illar Lemetti.

Suurõppus Crevex toimub Muuga sadamas 28. ja 29. septembril

Crevexi puhul on tegemist iga nelja aasta tagant korraldatava suurõppusega, millega harjutatakse ja kontrollitakse üleriigilise hädaolukorra lahendamise ja ulatusliku evakuatsiooni korraldamise võimet ja asutuste toimepidevust. Selle aasta õppus toob suurõnnetuse, mida hakatakse lahendama, Muuga sadamasse ja see toob kaasa tegevusi ka Viimsi poolsaarel laiemalt. Õppus toimub 28. ja 29. septembril ja selle raames testitakse kõiki teavitusvahendeid ehk siis kuulda on sireene ning piirkonna elanikele saadetakse teavitavaid SMSe. Õppuse raames testitakse erinevaid kriisilahendamise võimekusi ja need tegevused võivad tuua kaasa häireid nii liikluses kui ka muudes eluvaldkondades. Soovitame inimestel olla tähelepanelikud, kannatlikud ja pidada kinni ajutistest ümberkorraldustest.

Rohkem infot suurõppuse kohta leiab Riigikantselei kodulehelt.

Heiko Leesment
avalike suhete osakondRandvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee