Uudised

Article featured image
05.01.16

Talveteated

Lp Randvere kooli õpilaste vanemad!

Informeerime teid õppetöö korraldusest seoses lumiste talveilmade saabumisega.
Nädala teises pooles lubatakse külmemaid ilmu. Lähtuvalt sotsiaalministri poolt kehtestatud tervisekaitsenõuetest (https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv)
võib õpilane koolist puududa, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on -20 kraadi ja madalam. Kõikidele kooli tulnud õpilastele toimub õppetöö kooli päevakava alusel.
Õuevahetundides osalevad õpilased, kui tegelik välisõhu temperatuur on kuni -15 kraadi.
Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia temperatuuril kuni -10 kraadi. Lähiajal rajatakse valla spordiameti abiga kooli juurde suusarajad. Alates 11. jaanuarist toimuvad sobiva ilma korral kehalise kasvatuse tunnid (radade olemasolul suusatunnid) õues. Täpsemat infot jagavad kehalise kasvatuse õpetajad.
Palun teavitage hiljemalt reedel, 8. jaanuaril õpetajaid suuskade (suusad, suusakepid ja -saapad) olemasolust või mitteolemasolust järgmiselt:
2. kl, 4.-6. kl tüdrukud  – õpetaja Peep Belbaum, peep@randverekool.edu.ee;
1. kl, 3.a ja 3.b kl, 4.-6. kl poisid – õpetaja Märt Rohlin, mart.rohlin@randverekool.edu.ee;
3.c kl  – õp. Kirsti Esperk, kirsti@randverekool.edu.ee;
väikesed klassid – oma klassijuhataja.


Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee