Uudised

Teadmiseks lapsevanemale, kelle laps läheb 1. septembril esimesse klassi.

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt 27.01.2012 määrusele nr 1 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse vastavalt eeltoodud määrusele. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/420012015003

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis. Viimsi vallas on elukohajärgseteks munitsipaalkoolideks Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool.

Loe edasi siit.

 Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee