Uudised

Article featured image
27.05.19

VEPA käitumisoskuste mäng aitab klassis luua parema keskkonna

Kristi Kurist, VEPA õpetaja Randvere koolist selgitab, mida kujutab endast VEPA ehk käitumisoskuste mäng!

VEPA õpetajana olen väga tänulik selle võimaluse eest, et sain liituda VEPA programmiga. Olen VEPA metoodikat oma klassis rakendanud kolm õppeaastat. See aeg on olnud täis rõõmu ja põnevaid seiklusi.
Oleme koos lastega koostanud VEPA VISIOONI, mis on käitumisoskuste mängu alus. Mängu teeb huvitavaks VEPA mitmekesised vahendid: KIIDUD, LOOSIPULGAD, MEMME VIGURID, TAIMER, VEPA VAIKUS, SUUPILL, SOBIB/EI SOBI LAUAKAARDID jm.
Vahva on see, et mängu saab läbi viia ka väljaspool klassi ja kooli. Siin on võimalik igal õpetajal kohandada mängu vastavalt oma klassi lastele. Õpetajatel loovusel on siin piiritud võimalused!
MEMME VIGUR on mängu võitjatele üks vimkaga preemia, mida lapsed väga ootavad.

 

“VEPA käitumisoskuste mäng on toonud minu ja mu klassi kooliellu palju vaheldust, rõõmu ja õpirahu. Lapsed mängivad ega saagi aru, et tegelikult on eesmärgiks keskendumine, vaikus ja rahu koolitunnis. Minu klassi lemmik VEPA-elementideks on kindlasti Vigurid ja Kiidud. Kui vahel tundub, et enam midagi ei toimi ja tuju pole, siis Vigurist ja Kiidust on ikka abi. Igapäevaselt kasutan ka nimepulkasid, häälemärke ja suupilli. Kogume mängude põhjal punkte ning 100 punti täissaamisel teeme preemiaks näiteks klassiõhtu või filmitunni. Need on hinnatud auhinnad, mida lapsed ikka ootavad. Lastel ning ka mul  õpetajana on ka väike uhkus hinges, kui saame öelda, et oleme VEPA klass.”
Audentese erakooli 2.c klass ja õpetaja Anu

Miks kasutada VEPA metoodikat?

VEPA on üks maailma tunnustatuim universaalennetuse meetod, mille elementide kasutamine vähendab korrarikkumisi klassis. Metoodika ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. Õpimotivatsioon, koostööoskus, suutlikus oma emotsioonidega toime tulla, on kõik aspektid, mis metoodika järjepideval kasutamisel paranevad. Uuringud on leidnud, et VEPA kasutamine aitab muuhulgas ennetada õppeedukuse langemist, vaimse tervise häirete tekkimist, sõltuvusainete tarvitamist, kuritegelikku käitumist jpm.
Triin Sokk Tervise Arengu Instituudist on öelnud: “Riskikäitumise ennetamisega tuleb tegelda mitte siis, kui probleem on käes, vaid 3-5 aastat enne võimaliku probleemi teket. Palju efektiivsem on näiteks tegelda uimastite ennetusega ja turvalise käitumisega algklassides, kui põhikoolis.“ Triin rääkis ka sellest, et üksikud tegevused ei taga veel ennetust – pigem on vaja süsteemset tööd ja vastava keskkonna arendamist, mis soodustaks turvalist käitumist.
Ja seda teebki VEPA: aitab luua turvalist õppimist ja arengut soodustava keskkonda, mis on toeks nii lastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele.
Pikaaegsed teadusuuringud on näidanud, et metoodika rakendamine koolikeskkonnas:
  • vähendab õpilaste käitumisprobleeme, k.a. aktiivsus- ja tähelepanuhäireid;
  • vähendab vägivaldset ja agressiivset käitumist;
  • vähendab koolikiusamise esinemist;
  • vähendab spetsiaalsete teenuste kasutamist ning vajadust suunata õpilasi käitumis- või õpiraskustega lastele mõeldud klassi;
  • vähendab tõenäosust depressiooni tekkeks ning ennetab suitsiidset käitumist;
  • ennetab sõltuvusainete tarvitamist;
  • vähendab alaealiste õigusrikkumisi, kuritegelikku käiutmist ning antisotsiaalse isiksushäire tekkimise tõenäosust;
  • suurendab õpiedukust ning akadeemilisi saavutusi, k.a. keskkooli lõpetamise ja ülikooli astumise tõenäosust.
VEPA Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuste ajal. Metoodika eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng lihtsustab rakendava õpetaja tööd, muudab õpitegevused mängulisemaks ja parendab õpilaste igapäevaelu. VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine programm, metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud.

Link originaalartiklile: https://viimsiteataja.ee/uudised/haridus/vepa-kaitumisoskuste-mang-aitab-klassis-luua-parema-keskkonna/?fbclid=IwAR1YOoVb71UnXpfWHWgQG9LI1fASmxIa7eeMyxCr7O7rLPTAsmCa7s4SngcRandvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee