Uudised

Article featured image
25.03.20

Viimsi vallavanema pöördumine viimsilaste poole!

Head viimsilased!

Olukord on maailmas ja sealhulgas ka Eestis kiiresti muutunud, aga selle tõsidust pole alati õigeaegselt mõistetud. Samas on meil kõigil võimalus anda olukorraga toimetuleks oma panus kas riigina, omavalitsusena või kodanikuna. Seega peame ka omavalitsuse tasandil mõtlema, mida saame ise täiendavalt teha.

Olime üks esimesi omavalitsusi, kes sulges kõik lasteaiad. Käivitasime koos erasektoriga täiendava koroonaviiruse testimise võimaluse. Kokkuleppel riigiga sai sellest üks lüli riiklikus koroonaviiruse analüüside võtmise süsteemis. Oleme rakendanud ka terve rea muid meetmeid, nagu näiteks koolilõuna pakkumine ja kojuvedu, valvelasteaia avamine, elanikkonna teavitamine jm.

Teha on aga veel palju. Peame senisest veelgi rangemalt järgima hügieenireegleid. Vallavalitsuses oleme lõpetanud suure osalejate arvuga koosolekud. Kui aga sellise kokkusaamise korraldamine on möödapääsmatu, desinfitseerime enne koosolekuruumi sisenemist kindlasti käsi ja kanname kaitsemaske.

Kaitsemaske, kui need on vähegi kättesaadavad, peaksime kandma ka avalikus ruumis (eriti just hoonetes, ühistranspordis jm viibides). Möödapääsmatu on kaitsemaskide kandmine teenusepakkujate (poed, toitlustusasutused, igasugune klientide näost-näkku teenindamine) poolt ja teenindusasutustes peab klientidel olema võimalik kasutada desinfitseerivaid vahendeid.

Kui vähegi võimalik, tehke palun lähinädalatel kaugtööd ja viibige kodus. Loomulikult ei saa seda endale alati lubada need, kes rakendavad erimeetmeid, pakuvad elutähtsaid teenuseid või tagavad ühiskonna toimepidevuse.

Kindlasti ei tohi me praegu kasutada spordiväljakuid ja muid avalikke kohti rühmategevuste jaoks. Eraldi palve on lapsevanematele. Loomulikult on lastel pikalt koduseinte vahel viibides igavam kui tavaliselt. Siiski ei tohiks nad avalikus ruumis koguneda ja koos aega veeta. Selline tegevus nullib paljud muud jõupingutused viiruse leviku tõkestamiseks.

Palun selgitage lastele olukorra tõsidust ja ka seda, et väljas viibides ning viirusekandjatega kokku puutudes võib tagajärjeks olla, et haigestuvad hoopiski nende vanemad või vanavanemad. Palun leidke aega, et ise koos lastega väljas looduses viibida. Seejuures tuleb muidugi vältida kontakte teiste inimestega. Mänguväljakuid ei tohi samuti kasutada – viirus võib lisaks inimestevahelistele kontaktidele levida ka erinevate pindade kaudu.

Riigipiiride sulgemine, muude piirangute kehtestamine ja tarbimise vähenemine toovad kaasa majanduslanguse. Kuna viiruse leviku tõkestamiseks rakendatavad meetmed ja seega ka majanduslangus kestavad pigem pikemat kui lühemat aega, ei saa meie toimetulekuplaan olla mitte kuuks või kaheks – see peab olema tehtud pikemaks perioodiks. Ja seda nii riigi, omavalitsuse kui ka perekonna ning üksikisiku tasandil.

Mida me teeme vallavalitsuse poolt? Oleme esmajärjekorras peatanud kõik investeeringud ja viime neid puudutavad ettepanekud vallavolikogu ette. Oleme vähendanud ka jooksvaid halduskulusid kõigis hoonetes, mis ei ole hetkel aktiivses kasutuses. Valla struktuuriüksuste juhid on saanud ülesande esitada täiendavaid kokkuhoiuettepanekuid. Jätame vallavalitsuses täitmata need tühjaks jäänud ametikohad, millede täitmine ei ole möödapääsmatult vajalik.

Keerulised ajad ootavad kindlasti ees ka Viimsi ettevõtjaid. Seetõttu palun meil kõigil mõelda, kuidas me saaksime tarbijatena kohalikku ettevõtlust toetada. Vallavalitsus omalt poolt jätkab kõigi ettevõtluse arendamiseks vajalike teenuste pakkumist ja on valmis olema ettevõtjate sõnumi edastajaks riigile. Head Viimsi valla ettevõtjad! Asugu teie ettevõte Viimsis või mujal – palun kaaluge võimalusi pakkuda tööd viimsilastele.

Soovin rõhutada, et me ei jäta hätta ühtegi abivajajat. Koolilapsed saavad vajadusel tellida sooja lõunasöögi, eriolukorra lahendamisega tegelevad vanemad saavad jätta lapse valvelasteaeda. Eakad ja erivajadustega inimesed on pideva tähelepanu all.

Võtsime täna vallavalitsuse erakorralisel istungil vastu otsuse jätta vallavalitsuse hallatavad haridus- ja kultuuriasutused suletuks kuni aprillikuu lõpuni. Aprillikuu eest vabastame lapsevanemad lasteaia kohatasust (58 eurot).

Samas kutsume kõiki üles tasuma makse spordiseltsidele ja -klubidele ning huviharidust pakkuvatele koolidele ja muudele organisatsioonidele vaatamata sellele, et nad on ajutiselt suletud. Me kõik ju tahame, et nad juba varsti jätkaksid oma tavapärast tegevust ja selleks tuleb treenerid ning õpetajad tööl hoida. Sporditegevuse või huvihariduse toetamiseks ei pea tingimata olema nende teenuste otsene kasutaja.

Luban, et toetan ka isiklikult alates aprillist igakuiselt vähemalt aasta lõpuni mõne Viimsi spordiklubi või huvikooli tegevust rahaliselt.

Lapsevanematele on veel üks hea uudis. Oleme läbi viinud hanke toitlustaja leidmiseks koolidele ja lasteaedadele. Leping on allkirjastatud ja selle alusel alaneb lasteaedades päevase toidu maksumus ühe euro võrra. Kui varem oli see 3,10 eurot, siis nüüd on see 2,10 eurot. Vaatamata toiduhinna olulisele odavnemisele jätkab vallavalitsus toiduhinna kompenseerimist aasta lõpuni senises mahus, s.t 60 senti päevas ühe lapse eest.

Head Viimsi valla elanikud! Me saame hakkama!

Lugupidamisega
Illar Lemetti
vallavanem

 Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee